• pont_afon_goch_bridge_snowd

  Pont newydd yn wastraff o arian trethdalwyr

  Mae pont droed newydd sy’n hyll ac wedi’i gor-saernïo wedi cael ei hadeiladu yn Eryri yn groes i gyngor y Parc Cenedlaethol.  Nid gan ddatblygwr diegwyddor, ond gan Gyngor Gwynedd. Mae’r elusen cadwraeth Cymdeithas Eryri yn dymuno gwybod faint o arian trethdalwyr sydd wedi’i wastraffu gan Gyngor Gwynedd ar gynllunio ac adeiladu’r ‘eliffant gwyn’ hwn […]

  Mwy
 • snowdonia_celebration_giving

  Dim anrhegion!

  Pa mor aml ydych chi wedi gwneud ple o’r fath i ffrindiau neu deulu cyn dathlu pen-blwydd, ac wedyn derbyn bocs arall o siocledi neu bâr o fenig fyddwch byth yn eu gwisgo? Mae un o’n cefnogwyr wedi datrys y broblem hon a wedi codi dros £1,000 at ein gwaith. Mae’n amlwg fod pobl yn […]

  Mwy
 • cwm_glas_hydro_snowdonia

  Cynllun hydro Cwm Glas: beth sy’n digwydd yn nhirwedd gwylltaf Cymru?

  Yn ôl yr elusen cadwraeth Cymdeithas Eryri, mae Greenearth Hydro, y cwmni sy’n gyfrifol am gynllun hydro Afon Gennog yn Nant Peris, yn torri amodau eu caniatâd cynllunio ac yn difwyno rhan ddilychwin o dirwedd y Parc Cenedlaethol. Dywedodd Cyfarwyddwr Cymdeithas Eryri John Harold, “Beth oedd ar ben y datblygwyr yn gwneud y fath beth?  […]

  Mwy
 • dotterel_snowdonia

  Yn eisiau: mynyddwyr i ganfod hutanod y mynydd

  A fyddwch chi’n treulio amser ar fynyddoedd uchel Eryri?  Allwch chi ein helpu i ganfod hutan y mynydd, aderyn hardd ac arbennig sy’n trigo fry yn y mynyddoedd? Mae hanes bywyd yr hutan yn anarferol iawn.  Mae hutanod benywaidd yn fwy lliwgar na’r gwrywod, a’r benywod fydd yn gwneud mwyafrif yr ystumiau paru. Ar y […]

  Mwy
 • national _parks_matter_snowdonia

  Mae Tirweddau a Ddiogelir o Bwys

  Yn gynharach yn 2014, datganwyd Adolygiad o Lywodraethu o Dirweddau Dynodedig yng Nghymru gan Banel annibynnol. gan John Griffiths, y Gweinidog Llywodraeth Cymru ar gyfer Parciau Cenedlaethol. Focws y Panel fydd, ymhlith pethau eraill, dynodiad sengl ar gyfer Parciau Cenedlaethol ac AHNE. Ni phenderfynwyd eto a fydd Awdurdodau Parciau Cenedlaethol yn cadw eu pwerau cynllunio, […]

  Mwy
 • Ymgynghoriad Glyn Rhonwy

  Mae Cymdeithas Eryri yn cwestiynnu sut fydd prosiect storfa bwmp Glyn Rhonwy yn cysylltu â Grid Cenedlaethol. Darllenwch ein cyflwyniad i ymgynghoriad y datblygwr. Having obtained planning permission from Gwynedd Council for a 49.9MW pumped storage development at Glyn Rhonwy, Snowdonia Pumped Hydro Ltd (SPH) are now applying to double the capacity of the project to […]

  Mwy
 • climb-snowdon

  Mae RAW Adventures yn arwain y ffordd

  RAW Adventures yn arwain y ffordd o ran cyfrifoldeb at yr amgylchedd. Bydd Kate a Ross Worthington yn enwau cyfarwydd i unrhyw un sydd wedi cynorthwyo yn ystod diwrnodau gwaith Cymdeithas Eryri yn clirio sbwriel neu gynnal llwybrau troed ar yr Wyddfa eleni.  Mae eu busnes – RAW Adventures – yn cynnig gwasanaeth tywys grwpiau ac […]

  Mwy
 • archive_volunteer_snowdonia

  Yn eisiau: gwirfoddolwr archifo

  Allech helpu? Wrth dacluso’r swyddfa yn ddiweddar, fe wnaethom ganfod y poster hwn sy’n hysbysebu Cyfarfod Cyhoeddus cyntaf y Gymdeithas. Teimlad gostyngedig yw sylweddoli fod y weledigaeth oedd wrth wraidd y cyfarfod hwnnw a gynhaliwyd ar ddydd Sadwrn 10 Mehefin 1967 yn dal yn berthnasol hyd heddiw. Mae hanner canfed pen-blwydd y Gymdeithas ar y gorwel, […]

  Mwy
 • Chwilio am newyddion hŷn?

    Gweler yr archif newyddion oddi ar hen wefan Gymdeithas Eryri.      

  Mwy
 • Llwyddiant arfordir i arfordir

  Mae gwirfoddolwraig Gymdeithas Eryri, Glynis Archer, wedi llwyddo cerdded pob 197 milltir o’r llwybr Arfordir i Arfordir ac mae awydd arni ddiolch i bawb sy wedi ei noddi hi. Hyd yn hyn mae hi wedi codi £640 at ei dwy elusen a ddewiswyd, sef Cymdeithas Eryri a Bywyd Gwyllt Glaslyn, fydd yn rhannu’r cyfanswm. Rhowch […]

  Mwy