Adnewyddu eich aelodaeth ar-lein

You can renew your membership on-line, paying by debit or credit card, or you can set up Direct Debit so future renewal payments are collected automatically. It will be helpful, but not essential, for you to quote your membership number.

Gallwch adnewyddu eich aelodaeth ar-lein, gan dalu trwy gerdyn debyd neu gredyd, Paypal, neu gallwch chi sefydlu Debyd Uniongyrchol di-babur fel bod y taliadau adnewyddu yn y dyfodol yn cael eu casglu’n awtomatig. Bydd ddyfynnu eich rhif aelodaeth yn lleihau y nifer o focsis angenreidiol.

Cliciwch ar eich math o aelodaeth:

Unigolyn £24
Teulu/Cyd £36
O dan 25 £12
Cyswllt £36
Busnes £50


Adnewyddu trwy’r post

Please send a cheque payable to “Snowdonia Society” with your name, address and membership number (if known), to:

Cymdeithas Eryri, Caban, Brynrefail, Caernarfon, Gwynedd  LL55 3NR