Aelodaeth Fusnes o Gymdeithas Eryri

Os ydych yn rhedeg busnes oddi fewn neu ar gyrion y Parc Cenedlaethol neu os yw eich busnes yn gweithredu yn Eryri gallwch helpu i warchod ei thirwedd unigryw a’i chymunedau drwy ddod yn Aelod Busnes o Gymdeithas Eryri.

  • Dangos i’ch cwsmeriaid eich bod yn gofalu am ddyfodol Eryri ei pobol a’i thirweddau
  • Rhoi cyfleoedd i chi a’ch gweithwyr i ddysgu sgiliau newydd a gwneud gwahaniaeth ar ddiwrnodau gwaith ymarferol
  • Hysbysebu a chodi ymwybyddiaeth eich busnes ‘mysg pobl sy’n ymwybodol o’r pwysicrwydd cadwraeth amgylcheddol
  • Helpu diogelu Eryri a’i nodweddau arbennig!

Snowdonia businesses

Aelodaeth Fusnes £50


Mae Aelodaeth Fusnes yn cynnig:

  • Cyhoeddusrwydd ar ein gwefan yn datgan eich aelodaeth
  • Dolen i’ch gwefan, gyda disgrifiad byr o’ch busnes yn ein cyfeiriadur busnes
  • Datganiad yn rhifyn nesaf ein cylchgraw
  • 5 copi o’r cylchgrawn â chopïau ychwanegol ar gais
  • Cyfle i ddefnyddio ein logo ar eich deunyddiau hyrwyddo.

Gweler ein Aelodau Busnes

Ymaelodwch fel Aelod Busnes o Gymdeithas Eryri rwan.

DS. Disgwylir i ein Aelodau Busnes gefnogi ein hamcanion elusennol. Ein prif nodau yw gwarchod a gwella harddwch a rhinweddau arbennig Eryri er budd pawb sy’n byw, yn gweithio neu’n ymweld â’r ardal, yn awr ac yn y dyfodol.