Digwyddiadau i deuluoed

Croeso i aelodau Cymdeithas Eryri a rheini nad ydynt yn aelodau’n ddi-wahan. Mae archebu lle ymlaen llaw yn hanfodol i rai digwyddiadau.

Ymholidau (dydd Llun i ddydd Iau):

 01286 685498
 info@snowdonia-society.org.uk

Past

Future Events

  • 08 Tach, 24
    Gwylio’r Sêr yn Yr Ysgwrn

    Ymunwch â swyddog Awyr Dywyll Eryri Dani Robertson am noson hudolus yng ngolau’r Llwybr Llaethog yng nghyffiniau’r Ysgwrn, cyn-gartref y bardd Hedd Wyn.