Helpwch ni i gadw Eryri’n ddigyffwrdd ac yn hardd

Cyfrannwch rwan!

Fel elusen gofrestredig, mae ein gwaith yn dibynnu arnoch chwi, ein cefnogwyr, felly cyfrannwch heddiw.
Bydd eich rhodd yn ariannu ein gwaith cadwraeth ymarferol ac ein gwaith ymgyrchu.

Os ydych yn talu treth incwm y DU, mae Rhodd Cymorth yn cynyddu gwerth eich roddion a tanysgrifiadau gan 25%.
Cofiwch dicio’r blwch perthnasol.

Diolch.


Dewiswch faint i roi:


Cyfrannu

£28 talu am achredu gwirfoddolwr o dan yr uned Sgiliau Ymarferol Cadwraeth.

£50 talu am ddigwyddiad darganfod natur yn Tŷ Hyll i grŵp o blant ysgol.

£100 talu am ddigwyddiad codi ymwybyddiaeth am ddatblygiad newydd.

 


Rhoddion trwy’r post

I gyfrannu trwy’r post, anfonwch siec yn daladwy i ‘Cymdeithas Eryri’ i:
Cymdeithas Eryri, Caban, Brynrefail, Caernarfon, Gwynedd  LL55 3NR