Newyddion ac ymgyrchoedd diweddaraf

 • Cyfle Swydd: Swyddog Cadwraeth

  Swyddog Cadwraeth Rhan amser – 22.5 awr (3 diwrnod) yr wythnos Cyflog £17,563 pro rata Contract tymor sefydlog 1 flwyddyn i ddechrau, fel rhan o raglen cadwraeth ymarferol barhaus. CEFNDIR Mae Cymdeithas Eryri yn elusen gadwraeth sy’n gweithio’n ddygn i warchod a gwella Eryri.  Bydd y Gymdeithas yn gwneud gwaith cadwraeth

  Mwy
 • Nofio dros Gymdeithas Eryri

  Bydd yr aelod Tara Leanne Hall yn nofio’r 10k i godi arian i'r Parc Cenedlaethol.

  Mwy
 • Newyddion da i dri o’n gwirfoddolwyr!

  Yn ddiweddar, clywsom bod tri o’n gwirfoddolwyr wedi cael newyddion da; bellach mae ganddyn nhw swyddi ym maes cadwraeth!

  Mwy
 • Dweud diolch – wrth aelod hoff o’r teulu a harddwch Eryri

  Yn gynharach y mis hwn derbyniodd Gymdeithas Eryri gyfraniad hael oddi wrth yr aelod tymor hir Richard Bridges er cof am ei fodryb.

  Mwy
 • Ein blwyddyn hyd yma …

  Mae ein gwirfoddolwyr anhygoel wedi cael blwyddyn brysur hyd yma!

  Mwy
Pob eitem newyddion