Newyddion diweddaraf

 • Troi’r llanw – gwarchod ein rhywogaethau mewn perygl

  Rhywogaethau o dan fygythiad yw’r rhywogaethau hynny yr ystyrir eu bod mewn perygl o ddiflannu o’n tiroedd gwyllt. Ystyrir bod mwy na chwarter o’r rhywogaethau ar y blaned (28%) mewn perygl yn ôl Rhestr Goch Rhywogaethau mewn Perygl yr IUCN.

  Continue reading
 • Plannu coedwig!

  Wrth i ni gyrraedd diwedd y tymor plannu coed, mae’n braf bwrw trem yn ôl ar yr hyn yr ydym wedi ei gyflawni!

  Continue reading
 • Draenogod. Pam na fedran nhw rannu’r gwrych?

  Mae’r gwanwyn wedi cyrraedd! Mae’r ŵyn yn prancio, y cennin Pedr yn eu blodau, ac mae’r haul yn tywynnu (yn rhywle)! Ac, yn bwysicach na dim, mae un o rywogaethau mwyaf poblogaidd gwledydd Prydain yn ymddangos o’u cwsg dros y gaeaf, yn barod i grwydro ein gerddi unwaith eto. 

  Continue reading
Pob eitem newyddion