Tŷ Hyll

ty_hyll_cp_jones

Delwedd: Peter Ogwen Jones

***Coronafeirws / Covid-19: Os ydych chi’n ymweld â Thŷ Hyll, yr ardd neu’r coetir, dilynwch y system unffordd a chadwch bellter 2 fetr oddi wrth bobl eraill bob amser..***

Tŷ Hyll yw eiddo nodedig ac eiconaidd Cymdeithas Eryri, yn cynnig gweithgareddau natur a chadwraeth i bobl o bob oed ac yn ysbrydoli cariad at drefftadaeth a harddwch naturiol Eryri.

Am gyfnod yn bencadlys i’r Gymdeithas, erbyn hyn mae Tŷ Hyll yn gartref i ystafell de ac ystafel wenyn, a wedi ei lleoli yng nghanol gardd natur a choetir.

Ystafell de Pot Mêl

Os ydych chi’n ymweld â Thŷ Hyll, yr ardd neu’r coetir, dilynwch y system unffordd a chadwch bellter 2 fetr oddi wrth bobl eraill bob amser.

Ffon: 01492 642322

Mwynhewch baned a chacennau cartref blasus yn ystafell de clyd Pot Mêl, a dysgwch ragor am hanes y bwthyn unigryw hwn ar yr un pryd. Mae aelodau o Gymdeithas Eryri’n elwa o ostyngiad o 20{cfe7b007ef2d97d6c94c66bdf5fd69182957ee376eb8b20ce6b541889da3df98} ar fwyd a diod. Ymaelodwch nawr!

honeybee_room_ugly_house

Achubwch y gwenyn mêl

Ystafell Wenyn

Mae’r Ystafell Wenyn ar gau ar hyn o’r bryd. Ewch i ymweld ag ein ystafell wenyn i ddysgu am swyddogaeth hanfodol gwenyn a phryfed peillio a beth allwch chi wneud i’w helpu. Wedyn cerwch i’w gwylio nhw wrth eu gwaith yn yr ardd ac yn y coetir.

Gardd fywyd gwyllt a choetir

Os ydych chi’n ymweld â Thŷ Hyll, yr ardd neu’r coetir, dilynwch y system unffordd a chadwch bellter 2 fetr oddi wrth bobl eraill bob amser. Dewch i grwydro yn ein coetir trawiadol a’n gardd bywyd gwyllt sydd ar agor trwy gydol y flwyddyn. Mae planhigion sy’n denu pryfed peillio a hadau ar gael i’w prynu yn Nhŷ Hyll bron iawn trwy gydol y flwyddyn, a chyfrannir yr holl elw tuag at waith gwirfoddol y Gymdeithas yn Nhŷ Hyll.

Ymuno â’n tîm gwirfoddoli

ugly_house_garden_snowdonia

Mwynhewch yr ardd natur

Mae cynnal a chadw’r adeilad rhyfeddol hwn, yn ogystal â’r ardd brydferth a’r coetir yn dibynnu ar ein tîm gwych o wirfoddolwyr. Beth am ymuno â’r tîm?