Diwrnodau gwaith gwirfoddoli

Cwestiynau? Cysylltwch â:
dan@snowdonia-society.org.uk
01286 685498  

 

Hŷn

Digwyddiadau yn y dyfodol

 • 27 Mai, 22
  Caru Eryri: Llanberis Path, Snowdon

  Llanberis

  Ymunwch a thîm Caru Eryri wrth i ni reoli sbwriel a chefnogi’r gymuned leol Llanberis a darparu gwybodaeth ac arweiniad i ymwelwyr ar y llwybr a’r pentref.

 • 27 Mai, 22
  Caru Eryri: Ogwen

  Ogwen

  Ymunwch a thîm Caru Eryri wrth i ni reoli sbwriel a chefnogi’r gymuned leol a darparu gwybodaeth ac arweiniad i ymwelwyr ar y llwybr.

 • 27 Mai, 22
  Gwirfoddoli: Diwrnod Tŷ Hyll

  Ty Hyll, Betwys y Coed

  Ymunwch â ni yn Nhŷ Hyll hyfryd gyda’i gardd sy’n toddi’n naturiol i’r goedlan o’i chwmpas. Gallai’r tasgau gynnwys chwynnu, swyddi cynnal a chadw neu glirio llwybrau.

 • 28 Mai, 22
  Caru Eryri: Rhyd Ddu, Cwellyn

  Rhyd Ddu

  Ymunwch a thîm Caru Eryri wrth i ni reoli sbwriel a chefnogi’r gymuned leol drwy darparu gwybodaeth ac arweiniad i ymwelwyr.

 • 28 Mai, 22
  Caru Eryri: Nant Peris + Capel Curig

  Capel Curig

  Ymunwch a thîm Caru Eryri wrth i ni reoli sbwriel a chefnogi’r gymuned leol drwy darparu gwybodaeth ac arweiniad i ymwelwyr.

 • 28 Mai, 22
  Caru Eryri: Llwybr Watkin, Llyn Gwynant

  Llyn Gwynant

  Ymunwch a thîm Caru Eryri wrth i ni reoli’r sbwriel ar ledrau isaf y llwybr yn nyffryn Gwynant.

 • 01 Meh, 22
  Gwirfoddoli: Brwydro Jac-y-Neidiwr

  Trefriw

  Ymunwch â ni wrth i ni weithio i ddod i’r afael â’r ymosodwr pinc (Jac y Neidiwr) fel rhan o Gynllun Tirwedd y Carneddau.

 • 02 Meh, 22
  Caru Eryri: Llwybr Watkin, Llyn Gwynant

  Llyn Gwynant

  Ymunwch a thîm Caru Eryri wrth i ni reoli’r sbwriel ar ledrau isaf y llwybr yn nyffryn Gwynant.

 • 03 Meh, 22
  Caru Eryri: Llanberis Path, Snowdon

  Llanberis

  Ymunwch a thîm Caru Eryri wrth i ni reoli sbwriel a chefnogi’r gymuned leol Llanberis a darparu gwybodaeth ac arweiniad i ymwelwyr ar y llwybr a’r pentref.

 • 03 Meh, 22
  Caru Eryri: Ogwen

  Ogwen

  Ymunwch a thîm Caru Eryri wrth i ni reoli sbwriel a chefnogi’r gymuned leol a darparu gwybodaeth ac arweiniad i ymwelwyr ar y llwybr.

 • 04 Meh, 22
  Caru Eryri: Nant Peris + Capel Curig

  Capel Curig

  Ymunwch a thîm Caru Eryri wrth i ni reoli sbwriel a chefnogi’r gymuned leol drwy darparu gwybodaeth ac arweiniad i ymwelwyr.

 • 04 Meh, 22
  Caru Eryri: Cynnal Llwybrau, Cwm Llan, Snowdon

  Cwm Llan

  Mae angen gwaith ar adran o’r llwybr sy’n cysylltu crib Allt Maenderyn gyda llwybr Watkin, felly os oes gennych awydd treulio diwrnod yn un o leoliadau mwyaf distaw yr Wyddfa, dyma gyfle gwych.

 • 04 Meh, 22
  Caru Eryri: Llyn Dinas, Aberglaslyn

  Aberglaslyn

  Ymunwch a thîm Caru Eryri wrth i ni reoli sbwriel a chefnogi’r gymuned leol a darparu gwybodaeth ac arweiniad i ymwelwyr ar y llwybr.

 • 05 Meh, 22
  Caru Eryri: Rhyd Ddu, Cwellyn

  Rhyd Ddu

  Ymunwch a thîm Caru Eryri wrth i ni reoli sbwriel a chefnogi’r gymuned leol drwy darparu gwybodaeth ac arweiniad i ymwelwyr.

 • 05 Meh, 22
  Caru Eryri: Llwybr Watkin, Llyn Gwynant

  Llyn Gwynant

  Ymunwch a thîm Caru Eryri wrth i ni reoli’r sbwriel ar ledrau isaf y llwybr yn nyffryn Gwynant.

 • 05 Meh, 22
  Caru Eryri: Ogwen

  Ogwen

  Ymunwch a thîm Caru Eryri wrth i ni reoli sbwriel a chefnogi’r gymuned leol a darparu gwybodaeth ac arweiniad i ymwelwyr ar y llwybr.

 • 09 Meh, 22
  Sesiwn Hyfforddiant Awyr Agored

  Betws y Coed

  Dewch i ymuno efo ni i baratoi i wirfoddoli efo Caru Eryri!

 • 10 Meh, 22
  Caru Eryri: Llanberis Path, Snowdon

  Ymunwch a thîm Caru Eryri wrth i ni reoli sbwriel a chefnogi’r gymuned leol Llanberis a darparu gwybodaeth ac arweiniad i ymwelwyr ar y llwybr a’r pentref.

 • 10 Meh, 22
  Care Eryri: Ogwen

  Ogwen

  Ymunwch a thîm Caru Eryri wrth i ni reoli sbwriel a chefnogi’r gymuned leol a darparu gwybodaeth ac arweiniad i ymwelwyr ar y llwybr.

 • 11 Meh, 22
  Caru Eryri: Rhyd Ddu, Cwellyn

  Rhyd Ddu

  Ymunwch a thîm Caru Eryri wrth i ni reoli sbwriel a chefnogi’r gymuned leol drwy darparu gwybodaeth ac arweiniad i ymwelwyr.

 • 11 Meh, 22
  Caru Eryri: Nant Peris + Capel Curig

  Capel Curig

  Ymunwch a thîm Caru Eryri wrth i ni reoli sbwriel a chefnogi’r gymuned leol drwy darparu gwybodaeth ac arweiniad i ymwelwyr.

 • 11 Meh, 22
  Caru Eryri: Llwybr Watkin, Llyn Gwynant

  Llyn Gwynant

  Ymunwch a thîm Caru Eryri wrth i ni reoli’r sbwriel ar ledrau isaf y llwybr yn nyffryn Gwynant.

 • 11 Meh, 22
  Caru Eryri: Rhyd Ddu, Cwellyn

  Rhyd Ddu

  Ymunwch a thîm Caru Eryri wrth i ni reoli sbwriel a chefnogi’r gymuned leol drwy darparu gwybodaeth ac arweiniad i ymwelwyr.

 • 11 Meh, 22
  Gwirfoddoli: Torri Rhedyn

  Abergwyngregyn

  Mae’r dyddiau gweithgaredd yma yn gyfle i ddarganfod mwy am archeoleg gyfoethog GNG Coedydd Aber a’r dirwedd o’i chwmpas, tra’n helpu i fynd i’r afael â phroblem tyfiant prysgwydd ymledol a all niweidio gweddillion archeolegol.

 • 12 Meh, 22
  Caru Eryri: Ogwen

  Ogwen

  Ymunwch a thîm Caru Eryri wrth i ni reoli sbwriel a chefnogi’r gymuned leol a darparu gwybodaeth ac arweiniad i ymwelwyr ar y llwybr.

 • 15 Meh, 22
  Caru Eryri: Cynnal Llwybr Llanberis, Yr Wyddfa

  Llanberis

  Os ydych chi’n hoffi cerdded mynyddoedd a rhoi cynnig ar helpu, dyma’r diwrnod i chi!

 • 17 Meh, 22
  Caru Eryri: Llanberis Path, Snowdon

  Llanberis

  Ymunwch a thîm Caru Eryri wrth i ni reoli sbwriel a chefnogi’r gymuned leol Llanberis a darparu gwybodaeth ac arweiniad i ymwelwyr ar y llwybr a’r pentref.

 • 17 Meh, 22
  Care for Snowdonia: Ogwen

  Ogwen

  Ymunwch a thîm Caru Eryri wrth i ni reoli sbwriel a chefnogi’r gymuned leol a darparu gwybodaeth ac arweiniad i ymwelwyr ar y llwybr.

 • 17 Meh, 22
  Gwirfoddoli: Torri Rhedyn

  Abergwyngregyn

  Mae’r dyddiau gweithgaredd yma yn gyfle i ddarganfod mwy am archeoleg gyfoethog GNG Coedydd Aber a’r dirwedd o’i chwmpas, tra’n helpu i fynd i’r afael â phroblem tyfiant prysgwydd ymledol a all niweidio gweddillion archeolegol.

 • 18 Meh, 22
  Caru Eryri: Rhyd Ddu, Cwellyn

  Rhyd Ddu

  Ymunwch a thîm Caru Eryri wrth i ni reoli sbwriel a chefnogi’r gymuned leol drwy darparu gwybodaeth ac arweiniad i ymwelwyr.