gardening_ty_hyll_nrw

Gwirfoddolwyr garddio bywyd gwyllt (Delwedd: CNC)

Gwirfoddoli yn Tŷ Hyll

Mae’r gwaith o gynnal a chadw Tŷ Hyll a’r gerddi a’r tiroedd yn dibynnu ar ein tîm gwych o wirfoddolwyr.

E-bostiwch dan@snowdonia-society.org.uk i wirfoddoli.

Mae bob dydd Llun yn ddiwrnod garddio bywyd gwyllt

Pa un ai a ydych yn cychwyn garddio neu’n meddu ar flynyddoedd o brofiad.  Pa un ai a allwch chi neilltuo un diwrnod bob mis neu un diwrnod bob wythnos, mae arnom eich angen chi!

woodland_work_ty_hyll

Rheoli coetir

Tasgau gwirfoddol

  • cadw gwenyn a magu mamwenyn yn ystod yr haf
  • diwrnodau gwaith yn y coetir trwy gydol y flwyddyn
  • arolygon o fflora a ffawna
  • cynnal y tiroedd er mwynhad ymwelwyr
  • a llawer mwy.

Cyfrannwch eich planhigion

Yn 2014, fe wnaeth gwirfoddolwyr Tŷ Hyll godi £980 anhygoel trwy werthu planhigion sy’n denu pryfed peillio. Allwch chi gyfrannu planhigion? Allwch chi luosogi neu wahanu planhigion i helpu ein gwaith?

Honeycomb_ty_hyll_snowdonia

Codi ymwybyddiaeth am wenyn mêl

Cysylltwch â Dan i ddarganfod rhagor neu i gofrestru fel gwirfoddolwr:

 01286 685498
dan@snowdonia-society.org.uk

 

Ymddiheurwn ond mae na broblem dechnegol ar y system cyfieithu. Defnyddiwch y dolenni yn y prif fenu i weld rhestr o ddigwyddiadau.