• #CynllunioCanfodCaru – Paratoi am Ŵyl y Banc prysur – gynllunio o flaen llaw!

  Mae partneriaid wedi bod yn cydweithio ers diwedd yr haf diwethaf i roi cynlluniau mewn lle er mwyn rheoli problemau parcio, sbwriel a champio’n anghyfreithlon, gyda’r nod o greu awyrgylch a phrofiadau diogel a chadarnhaol i bawb gan warchod tirwedd a bywyd gwyllt Gogledd Gorllewin Cymru.

  Mwy
 • Diffyg gwybodaeth – tynged natur yng Nghymru?

  Heddiw mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cydnabod nad yw’n gwybod sut mae natur yn ffynnu mewn llawer o safleoedd gwarchodedig

  Mwy
 • Gwirfoddolwyr: mae arnom eich angen chi

  Mae Cymdeithas Eryri yn cydweithio gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, y Bartneriaeth Awyr Agored a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i gynnal rhaglen wirfoddolwyr er mwyn helpu i reoli effeithiau ymwelwyr.

  Mwy
 • Mae hi’n bryd i chi estyn am eich camera: rydym yn lansio ein cystadleuaeth ffotograffiaeth 2021

  Mae Cymdeithas Eryri yn gwahodd ffotograffwyr brwd i anfon eu hoff ddelweddau i mewn erbyn dydd Sul 27 Mehefin 2021.  

  Mwy
 • Caru Eryri 2021

  Helpwch i wneud gwahaniaeth yn Eryri eleni: Cynlluniwch eich taith / Darganfod lleoedd newydd / Gwarchod Eryri

  Mwy
 • Ymgyrch y Big Give yn addunedu i ddyblu cyfraniadau ar-lein i Gymdeithas Eryri

  Peidiwch â methu’r cyfle hwn i sicrhau bod eich cyfraniad i Gymdeithas Eryri yn cael ei ddyblu yn ystod yr wythnos 22-29 2021,

  Mwy
 • Rydym yn recriwtio: Swyddog Project WEDI YMESTYN Y DYDDIAD CAU

  Cyfle cyffroes i ymuno ein tîm!
  Am drafodaeth anffurfiol am y swydd e-bostiwch mary-kate@snowdonia-society.org.uk erbyn 30 Mawrth 2021, os gwelwch yn dda.

  Mwy
 • Yr Wyddfa: Y Mynydd Byw

  Arweiniad cludadwy newydd yn datgelu rhywfaint o fyd natur arbennig yr Wyddfa.

  Mwy
 • Coed: pam ein bod yn eu plannu

  Mae plannu coed yn cynyddu graddfeydd goroesi gan fod y coed eisoes wedi mynd heibio’r cyfnod bywyd cynnar bregus ac mi ddylen nhw felly ffynnu, yn wahanol i’r colledion lu sy’n digwydd wrth atgynhyrchu’n naturiol.

  Mwy
 • Gofalu am ein Coedwigoedd Glaw Celtaidd

  Bydd Cymdeithas Eryri ar y cyd â phartneriaid prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd yn cynnal digwyddiadau yn ystod yr haf er mwyn i chi ddarganfod mwy am nodweddion arbennig ein coetiroedd brodorol hynafol yng Nghymru.

  Mwy
 • David Bird yn dod yn ail mewn gwobr genedlaethol

  Mae ein gwirfoddolwr gwych, David Bird, wedi ennill ail wobr mewn gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn sy’n dathlu cyfraniad gwirfoddolwyr mewn parciau cenedlaethol ledled Cymru a Lloegr! Enwebwyd oddeutu 40 o wirfoddolwyr ar gyfer y wobr hon, a drefnir gan yr Ymgyrch dros Barciau Cenedlaethol, felly rydym yn falch iawn o’i lwyddiant. Diolch enfawr i’r cannoedd ohonoch a bleidleisiodd dros David.

  Mwy
 • Caru Eryri

  Caru Eryri Gwneud gwahaniaeth yn 2021 Daeth torfeydd o bobl heb eu tebyg o’r blaen i Eryri y llynedd i fwynhau harddwch y Parc Cenedlaethol. Bydd gwyliau o fewn y DU yn siŵr o fod yn boblogaidd eto yn 2021, gyda phobl yn dyheu am ddianc wedi cyfnod clo’r gaeaf, felly mae’n bosibl y bydd […]

  Mwy
 • Rhag ofn ichi ei golli…

  Mae ein sgwrs ar-lein ddiweddaraf gan Robbie Blackhall-Miles ar gael i wylio YMA.

  Mwy
 • Pleidiwch dros David!

  Mae ein gwirfoddolwr ymroddedig, David Bird ar y rhestr fer ar gyfer gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn genedlaethol! Dewisir yr enillydd gan y cyhoedd mewn ffrâm amser byr iawn: pleidleisiwch dros David rŵan cyn i’r pleidleisio dod i ben ddydd Mercher hwn! Mae David wedi bod yn wirfoddolwr selog gyda Chymdeithas Eryri ers gwirfoddoli gyda ni […]

  Mwy
 • Digwyddiad rhithiol yn codi arian i Gymdeithas Eryri

  Mae cwmni o Ynys Môn yn cynnal digwyddiad chwaraeon rhithiol y mis yma gyda 20%  o’r tâl mynediad yn mynd tuag at waith Cymdeithas Eryri.

  Mwy
 • Gwanwyn – gobaith ar gyfer 2021! Y diweddaraf gan Gymdeithas Eryri

  Dyma’r gwanwyn wedi cyrraedd, gan ddod â gobaith ar gyfer 2021. Yn gyntaf yr eirlysiau, yna caneuon yr adar, crocysau a rŵan cennin Pedr, cynffonnau ŵyn bach ar y coed cyll a heulwen – pa wahaniaeth mewn cwpl o wythnosau! Y llynedd pan glywsom am y coronafirws yn gyntaf ni allem fod wedi dychmygu cymaint fyddai […]

  Mwy
 • Rhag ofn ichi ei golli…

  Mae’n sgwrs ddiweddarach, ‘Trysorau de Eryri’, ar gael i wylio ar-lein yma.

  Mwy
 • Parcio cynaliadwy a chynlluniau trafnidiaeth ar y gweill ar gyfer mannau poblogaidd Eryri

  Mae Partneriaeth Yr Wyddfa yn ymgynghori ar ei strategaeth ddrafft i wella mynediad a chysylltedd yn ardaloedd Yr Wyddfa ac Ogwen ym Mharc Cenedlaethol Eryri gyda chymorth Trafnidiaeth i Gymru.

  Mwy
 • Blwyddyn Newydd Dda gan Gymdeithas Eryri

  Ein dymuniadau gorau i’n holl aelodau, ffrindiau a chefnogwyr am y flwyddyn i ddod

  Mwy
 • Rhag ofn ichi ei golli…

  Mae’r sgwrs ‘Ail-ymweld â Ddad-dofi’ ar gael i wylio ar-lein

  Mwy