Mae angen eich cymorth arnom

 

 

Mae gwaith Cymdeithas Eryri ar faterion cynllunio ac ymatebion polisi yn gwbl ddibynnol ar gefnogaeth hael ein haelodau drwy eu rhoddion a thaliadau tanysgrifiad.

Allwch chi helpu?

Gallwch roi help llaw gyda…?

  • edrych ar ôl potyn rhoddion yn eich siop/caffi lleol
  • creu her i godi arian ar LocalGiving
  • pacio ag anfon nwyddau
  • gofyn am gyfraniadau dathlu yn lle anrhegion benblwydd
  • rhoddion dathlu i gymryd lle anrhegion
  • lluosogi’ch planhigion i’w gwerthu yn Tŷ Hyll.

Byddwn yn gallu gwneud mwy os gallwn godi arian ychwanegol drwy godi arian.

Cysylltwch â info@snowdonia-society.org.uk i gael sgwrs am eich syniad.


Diolch i ein cefnogwyr sy wedi codi arian i ni!