Cylchgrawn Cymdeithas Eryri

Cynhyrchir cylchgrawn lliw dwyieithog deniadol y Gymdeithas ddwywaith y flwyddyn a’i bostio i’n holl aelodaeth.

Ymaelodwch â Chymdeithas Eryri er mwyn derbyn bob rifyn trwy’r post.

Newyddion am Eryri

Mae’r cylchgrawn yn cynnwys ystod eang o erthyglau diddorol sy’n berthnasol i’r Parc Cenedlaethol yn cynnwys trafod dyfodol ffermio yn Eryri a newid yr hinsawdd, bywyd gwyllt a hanes y parc yn ogystal â diweddariadau am brosiectau’r Gymdeithas a gweithgareddau eraill.

‘Sgynnoch chi awgrymiadau?

Os hoffech gyfrannu eitem neu os oes gennych unrhyw syniadau ar gyfer themâu cylchgrawn, cysylltwch â ni ar info@snowdonia-society.org.uk

Rhifynnau ar gael i’w darllen ar-lein