Ymaelodi

Gallwch chi ein helpu i amddiffyn harddwch ac amrywiaeth tirwedd, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri trwy ddod yn aelod o Gymdeithas Eryri.

Manteision i aelodau:

  • Cylchgrawn y Gymdeithas dwy waith y flwyddyn
  • Rhaglen eang o deithiau cerdded a digwyddiadau eraill
  • Gostyngiad o 20{cfe7b007ef2d97d6c94c66bdf5fd69182957ee376eb8b20ce6b541889da3df98} yn ystafell dê Tŷ Hyll ac yn Cotswold Outdoor,
  •  Gostyngiadau ar gyfer anturiaethau, llety a gostyngiadau eraill gan ein Haelodau Busnes
  • Cyfle i helpu gyda thasgau cadwraeth ymarferol led led Eryri
  • Gwybod bod chi’n gwneud cyfraniad ymarferol i ddiogelu tirwedd odidog Eryri.

Ymaelodwch arlein nawr!  Ffurflen aelodaeth i’w phostio

Mae dulliau talu’n cynnwys siec a Debyd Uniongyrchol.
Os â chwestiynau, cysylltwch â ni: info@snowdonia-society.org.uk      01286 685498

gift-aid-logo
Os ydych yn talu treth incwm y DU, mae Rhodd Cymorth yn cynyddu gwerth eich roddion a tanysgrifiadau gan 25%, heb gostio ceiniog i chi. Cofiwch ddewis 'gyda Rhodd Cymorth' yn y man talu.