Ymaelodi

Gallwch chi ein helpu i amddiffyn harddwch ac amrywiaeth tirwedd, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri trwy ddod yn aelod o Gymdeithas Eryri.

Manteision i aelodau:

  • Cylchgrawn y Gymdeithas dwy waith y flwyddyn
  • Rhaglen eang o deithiau cerdded a digwyddiadau eraill
  • Gostyngiad o 20% yn ystafell dê Tŷ Hyll a gostyngiad o 15% yn Cotswold Outdoor,
  •  Gostyngiadau ar gyfer anturiaethau, llety a gostyngiadau eraill gan ein Haelodau Busnes
  • Cyfle i helpu gyda thasgau cadwraeth ymarferol led led Eryri
  • Gwybod bod chi’n gwneud cyfraniad ymarferol i ddiogelu tirwedd odidog Eryri.

Derbynnir taliad ar ein system ddiogel gan ddefnyddio cerdyn credyd/debyd, drwy Paypal, neu gallwch drefnu Debyd Uniongyrchol.

Os â chwestiynau, cysylltwch â ni: info@snowdonia-society.org.uk      01286 685498


annual-membership-snowdonia

Unigol: £24

Joint Membership

Teulu/Cyd: £36

Under 25 member

Dan 25: £12

Affiliate membership

Cyswllt: £36

Life membership

Oes: o £480

annual-membership-snowdonia

Rhodd: o £12

Snowdonia businesses

Busnes: £50