Aelodau busnes

Mae’r busnesau canlynnol wedi dangos eu hymrwymiad i ddiogelu a gwella tirlun odigog Eryri, ei bioamrywiaeth a’i threftadaeth ddiwylliannol unigryw trwy ddod yn Aelodau Busnes o Gymdeithas Eryri.

Os ydych yn rhedeg busnes oddi fewn neu ar gyrion y Parc Cenedlaethol beth am wneud yr un fath?

Mwy am aelodaeth business

Snowdonia businesses

Aelodaeth Busnes £70 i ymaelodi nawr


Aelodau Busnes sy’n cynnig gostyngiadau (telerau)

 

Pot Mêl Tŷ Hyll, Capel Curig
Yn cynnig amrywiaeth wych o gacennau cartref, cinio, a te mewn awyrgylch unigryw..
Gostyngiad i aelodau: 20% ar fwyd a diodydd yn yr ystafell dê
.


Cotswold Outdoor
Amrywiaeth dda o ddillad ac esgidiau awyr agored, dringo, offer gwersylla a mwy ar gyfer yr awyr agored.
Gostyngiad i aelodau: 20% wrth brynu yn y siop neu ar-lein (telerau)

Cotswold partners also offering 20% discount to Snowdonia Society members (terms) :


RAW Adventures
Mae RAW Adventures yn darparu gweithgareddau mynydd yn Eryri a thu hwnt. Rhedwyd gan Kate a Ross Worthington, arweinwyr mynydd lleol, rydym yn mwynhau gweithio gyda grwpiau bach a mawr o bob oed a gallu. Gweler hefyd www.climb-snowdon.co.uk. Mae Kate a Ross yn bartneriaid brwdfrydig iawn â ein gwaith cadwraeth a chasglu ysbwriel.
Gostyngiad i aelodau: 10% oddi ar hyfforddiant: Hill & Mountain Skills or Lowland Leader Award.


Tŷ Gwledig Pengwern, Betws-y-Coed
Dadflino ac ymlacio yn llety gwely a brecwast Pengwern, wedi ei osod mewn dwy acer o goedwig gwyllt yn edrych dros prydferthwch Dyffryn Lledr, a dim ond taith gerdded fer o Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Noddun. Traddodiad a diwylliant Cymru yn gymusg â’r newydd. Gostyngiad i aelodau: 10% ar lety gwely a brecwast


Swn-y-Dŵr, Betws-y-Coed
Bwthyn gwyliau pen ucha’r farchnad a leolir ar lan Afon Llugwy ac o fewn un munud o waith cerdded i Bont-y-Pair. Gerddi helaeth sy’n rhedeg i lawr at yr afon. Gwelâu i hyd at 11 o bobl. Medda Nick Corney, “Yn byw ac yn caru Eryri rydym yn awyddus i ofalu amdano fo.”

Gostyngiad i aelodau: 10% ar lety.


Tŷ Llety Eco Bryn Elltyd , Tan y Grisiau
Gwesty bach 3 seren mewn adeilad carreg 1883, â’i holl fewnbynnau ynni o ffynonellau adnewyddadwy. Tri phwynt pŵer ar gyfer ceir trydan a dau orsaf hydro a thrên ager o fewn 200m. Wedi cyrraedd rownd derfynol gwobrau Ynni Gwyrdd Cymru 2014 yn erbyn Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru. Gostyngiad i aelodau: 5% ar pan yn archebu yn uniongyrchol â’r perchnogion, trwy ebost neu ar y ffôn.


Royal Oak Hotel, Betws-y-Coed
Cyn dafarn goets hardd mewn pentref trawiadol yng nghanol Coedwig Gwydyr ac ar stepan drws Eryri. Ystafelloedd moethus, bariau bywiog sydd wedi ennill gwobrau bwyta. Creoso mawr cynnes – y dewis perffaith ar gyfer unrhyw achlysur! Gostyngiad i aelodau: 10% ar lety.


Joe Brown, Llanberis
Busnes annibynnol yn canolbwyntio ar ddarparu cyngor gonest a phersonol. Offer awyr agored: mynydda, dringo creigiau, dringo iâ, cerdded, heicio, alldaith ac offer dringo alpaidd. Gostyngiad: 10% wrth brynu yn y siop neu ar-lein.


 Plas y Brenin, Capel Curig
The National Mountain Sports Centre – running courses and holidays in outdoor activities, introducing newcomers to the outdoors, helping outdoor enthusiasts improve their outdoor skills and training outdoor instructors.
Gostyngiad: 10% ar lety wrth gefn i aelodau Cymdeithas Eryri.


Castle Vision Photographic
Yn darparu delweddau o safon uchel i wella a chefnogi llawer o fusnesau ac unigolion. Cynigir gwasanaethau arbenigol mewn ffotograffiaeth llety a gwestai, lluniau bwyd, digwyddiadau corfforaethol a digwyddiadau elusennol yn ogystal â chyrsiau ffotograffiaeth
Gostyngiad: 10% ar wasanaethau


Wern Cottage
Bwthyn gwyliau 5 Seren a leolir ym mhentref cyfeillgar Capelulo ar ddiwedd Sychnant Pass, Conwy. Dyma’r llwybr mwyaf gogleddol ym Mharc Cenedlaethol Eryri ac un o gyfrinachau gorau Conwy. “Rydym yn ddangos ein cefnogaeth i’r hyn y mae Cymdeithas Eryri yn ei wneud i ddiogelu’r ardal hardd hon.”Disgownt Aelod: 10%


Breese Adventures, Betws y Coed
Mae Breese Adventures yn trefnu anturiaethau, teithiau cerdded a sialensau i unigolion, grwpiau ac elusennau.
Gostyngiad: 10% oddi ar ffioedd mynediad Sialens Eryri (cysylltwch â tracey@breeseadventures.co.uk am y cod disgownt)


Snowdon Events
We provide you, the customer, with a service that’s not offered anywhere else. From event planning and management, to safety and marshalling. We bring experience from multiple industries such as outdoor, soft services, motor sports, event management, charity organisation, and much more. Member discount: 15% discount on group bookings(terms)[/imic_tooltip


Gwesty Bryn Parc, Betws-y-Coed
Mae Gwesty Bryn Parc yn B&B gyda phwll nofio wedi’i gynhesu dan do wedi’i leoli oddi ar y ffordd mewn adeilad Fictorianaidd ddirwy a adeiladwyd yn draddodiadol yn yr 1860au. Mae’r tŷ wedi’i osod mewn erw o erddi ac yn edrych dros bentref hardd Betws-y-Coed, Cymoedd Llugwy a Chonwy a mynyddoedd Eryri. Disgownt aelodau: 10{cfe7b007ef2d97d6c94c66bdf5fd69182957ee376eb8b20ce6b541889da3df98} ar archebion a wnaed dros y ffôn.


Aelodau Busnes sy’n cynnig llety

Tafarn y Bryn TyrchCapel Curig
Mae Tafarn y Bryn Tyrch ym Mharc Cenedlaethol Eryri yn lle delfrydol i fwyta a chysgu. Wedi cyrraedd y rownd derfynol o dan ‘Best Place to Eat’ yn y National Tourism Awards 2013.


Elen’s Castle Hotel & Restaurant, Dolwyddelan
A comfortable, family-run hotel, full of historic character. Once an 18th Century coaching inn, and originally part of the Earl of Ancaster’s Welsh Estate, our hotel offers a unique place to relax at the heart of the Snowdonia.


Sykes Cottages
Sykes Cottages yw’r brif asiantaeth annibynnol rhentu bwthyn yn y DU gyda dewis eang o fythynnod ledled Cymru ac Eryri.


Snowdonia Ffarm Holiday
Ar Fferm Pant Hwfa rydym ni’n cynnig dau gartref hunan arlwyo “Snowdonia Retreat” a “Tranquil Snowdonia” sydd wedi’u cuddio i ffwrdd yn canol mynyddoedd Eryri. Wedi’i leoli mewn 50 erw o dir fferm prydferth a tirweddau gwych.


Capel Dinowrwig,Dinowrwig, Caernarfon
Capel Dinorwig is a stunning, converted chapel above Llyn Padarn 3 miles from Llanberis. Luxury finish, spacious open plan living. Fantastic country views with doorstep walks.


Campsites.co.uk
Campsites.co.uk list hundreds of camping and glamping sites across Wales – and some of the best in the Snowdonia area. Sustainable tourism is a priority and they are pleased to support the Snowdonia Society


Pant yr Onnen
Picturesque lakeside campsite nestled on the Southern shores of LLyn Tegid near the town of Bala. Situated in idyllic Welsh Hills within the Snowdonia National Park and International Dark Sky Reserve, this campsite offers a fantastic retreat to meet everyone’s needs.


Gwesty Plas Coch , Llanberis
Plas Coch Guest House is a spacious and elegant Victorian house (built around 1865) situated in its own grounds on the High Street in Llanberis in the heart of Snowdonia. We are only 500 yards from the Snowdon Mountain Railway, the Llanberis Lake Railway


Aelodau Busnes sy’n cynnig cyrsiau, hyfforddiant, gwyliau

TrigonosNantlle, Gwynedd
Mae Trigonos yn ganolfan breswyl ar gyfer digwyddiadau addysg a hyfforddiant, gweithdai ac encilion. Cwmni nid-er-elw yw Trigonos yn gweithio’n ôl egwyddorion moesegol clir.


Plas Tan y Bwlch, Maentwrog
Plas Tan y Bwlch yw Canolfan Astudiaethau Amgylcheddol Parc Cenedlaethol Eryri. Mae’r Ganolfan yn darparu ystod eang o gyrsiau i unigolion ac i asiantaethau, gyda phynciau’n cynnwys cefn gwlad, hanes, yr amgylchedd, arceoleg a diwylliant.


Bach Ventures, Waunfawr
Darparwyr gweithgareddau antur yng ngogledd Cymru, sy’n cynnig cyrsiau aml-weithgaredd ar gyfer teuluoedd, ysgolion, colegau a grwpiau ieuenctid.


Rhyd y Creuau, Betws y Coed
Canolfan ‘Field Studies Council’ yn cynnig cyrsiau a chyfleoedd eraill i unigolion a phobl broffesiynol i ddarganfod, deallt a chael eu ysbrydoli gan y byd naturiol.


Mountain Wonders
Mountain wonders are fully qualified mountain leaders who want to show you some amazing places in Wales. They provide private and group events from navigation workshops, guiding days and wild camps by fully qualified guides.


Ramblers Walking Holiday Beth bynnag yw eich angerdd, mae’n hawdd dod o hyd i’ch gwyliau cerdded gyda RWH. Bob tro rydych chi’n archebu gwyliau gyda RWH, Adagio neu Cruise & Walk, enwebwch cymdeithas Eryri a bydd ein grŵp yn derbyn arian ychwanegol!

Aelodau Busnes eraill

Superfix Supplements, Cwm-y-Glo
Mae Superfix yn datblygu ac ymchwilio cynhyrchion ethno-milfeddygol naturiol ar gyfer ceffylau. Yn ogystal â’u gwaith gyda’r ceffylau rasio gennynt hefyd ystod o gynnyrch ar gyfer merlod brodorol datblygu gyda’n Merlod Mynydd Cymreig hunain yma yng Nghymru. “Mae Eryri yn darparu defnyddiau i ni, felly mae’n deg i gefnogi’r rhai sy’n gofalu am Eryri ac i chwara rôl weithredol at ei gynaliadwyedd.”


Cofrestru ar-lein Fabian4
Y darparwr blaenllaw o wasanaethau cofrestru ar-lein ar gyfer digwyddiadau cyfeiriannu yn y DU. Mae Fabian4 hefyd yn noddi ac yn trefnu Her Mynydd Dyffryn Conwy Fabian4, â’r elw i gyd yn mynd at Gymdeithas Eryri.


Melin Wlân Drefriw
Gweithgynhyrchwyr chwrlidau traddodiadol Cymreig, rygiau teithio, brethyn cartref, dillad, ategolion a mwy. Stocwyr gweuwaith a chrwyn defaid. Gall ymwelwyr i’r Felin weld y gwehyddu a’r tyrbinau hydro-electrig sy’n cynhyrchu ein trydan.


Camu i’r Copa
Yn darparu profiadau chwaraeon antur eithaf i roi’r digwyddiadau mwyaf cofiadwy i chi mewn lleoliadau naturiol godidog.


Cwmni First Hydro, Llanberis
Cwmni First Hydro yw un o gynhyrchwyr trydan mwyaf dynamig y Deyrnas Unedig ac mae’n gyfrifol am reoli a gweithredu’r gweithfeydd pwmpio a storio yn Ninorwig a Ffestiniog yn Eryri yng Nghymru.


Dinorwig Distillery, Fachwen Mae ein distilleri micro gin yn gorwedd o dan chwareli llechi Dinorwig, wedi’i ysbrydoli gan harddwch yr ardal fe wnaethom grefftio ein gin . Yn naturiol, cafodd ei enwi’n Blue Slate Gin, Jin Llechen Las.


Moel Siabod Cafe, Capel Curig
Seeking to provide excellent food and drinks with a warm and friendly welcome we hope to bring something new to your experience of North Wales. Our own love of Snowdonia makes us want to help you enjoy this beautiful location.


Crochendy Bethesda Pottery
Studio Pottery and shop with Fine Art Gallery of Victorian, Edwardian and Contemporary Paintings.


Bhodi Movement, Betws-y-Coed specialise in soft tissue and movement therapy. Working with local people to help increase movement and confidence. We aim to bring people together in the outdoors to enjoy doing what they love. We are developing our community offering and aim to act as a hub for local people of all ages and abilities to get them moving outdoors. We have always been strong advocates of the work of the Snowdonia Society and we are really keen to now show our support.


Summit Fit, An outdoor clothing and equipment brand. As well as clothing designed and inspired by Snowdonia, we also run events and expeditions. We are passionate about Snowdonia, and want to do what we can to ensure it is maintained and that conservation efforts continue.


Solid Ground Outdoors, Clothing with a mindset.  As a company we aim to help inspire others to use our natural world to push and heal themselves whether that be mentally or physically, there are no comparisons. We encourage people to respect our incredible landscape whilst using it. Which is why proceeds from every order will go towards helping various conservation efforts across the UK and Ireland. As our company grows we intend to increase our efforts globally. Read our ethos HERE


Arfon Physiotherapy Ltd. is a centre of excellence based in Bangor (North Wales) which specialises in the complete management and rehabilitation of musculoskeletal disorders.


Karen Jones Artist,  Welsh artist Karen Jones has a drop in studio gallery on the outskirts of Snowdonia. Painting Snowdonia in oil and much more! Karen became a Business member because she loves Snowdonia, it’s her backyard and feels free when she is paining it.


Providero
Our cosy Tea & Coffee House in Llandudno Junction and Upper Mostyn Street Llandudno has a range of loose leaf teas, freshly-roasted coffees, hot chocolate, soft drinks and cakes. We believe in being good to People, good for Communities and good for the Environment at every level we can.


Adventurous Ewe
Ers 2007 mae cwmni teuluol bychan yn Eryri wedi cynllunio a darparu ystod eang o deithiau ledled y byd a digwyddiadau awyr agored rhyfeddol yn y DU. Hoffem helpu i gefnogi gwaith hanfodol Cymdeithas Eryri, hefyd i wneud yr hyn allwn ni i helpu i warchod amgylchedd cynaliadwy yn Eryri.


Apex Running
Digwyddiadau llwybyr, ultra a rhedeg cribau yn Eryri, yn cynnwys Ultra-Trail Eryri a Skyline yr Wyddfa. Ymaelododd Apex â Chymdeithas Eryri i gyfrannu’n flynyddol er mwyn helpu eich gwaith, i rho’n ôl i Eryri, ardal sy’n hoff iwan ganddyn nhw, a helpu i’w gwarchod!


Plas Brondanw
Saf stad Brondanw o fwn Parc Cenedlaethol Eryri, rhwng Eryri a’r môr. Heddiw mae’r gerddi yn agored i’r cyhoedd a newidiwyd y coetsiws gwreiddiol yn 2010 gan yr Ymddiriedolaeth i greu caffi a siop newydd Plas Brondanw.