Aelodau busnes

Mae’r busnesau canlynnol wedi dangos eu hymrwymiad i ddiogelu a gwella tirlun odigog Eryri, ei bioamrywiaeth a’i threftadaeth ddiwylliannol unigryw trwy ddod yn Aelodau Busnes o Gymdeithas Eryri.

Os ydych yn rhedeg busnes oddi fewn neu ar gyrion y Parc Cenedlaethol beth am wneud yr un fath?

Mwy am aelodaeth business

Snowdonia businesses

Aelodaeth Busnes £70 i ymaelodi nawr


Aelodau Busnes sy’n cynnig gostyngiadau (telerau)

 

Pot Mêl Tŷ Hyll, Capel Curig
Yn cynnig amrywiaeth wych o gacennau cartref, cinio, a te mewn awyrgylch unigryw..
Gostyngiad i aelodau: 15% ar fwyd a diodydd yn yr ystafell dê
.


Cotswold Outdoor
Amrywiaeth dda o ddillad ac esgidiau awyr agored, dringo, offer gwersylla a mwy ar gyfer yr awyr agored.
Gostyngiad i aelodau: 20% wrth brynu yn y siop neu ar-lein (telerau)

Cotswold partners also offering 15% discount to Snowdonia Society members (terms) :


RAW Adventures
Mae RAW Adventures yn darparu gweithgareddau mynydd yn Eryri a thu hwnt. Rhedwyd gan Kate a Ross Worthington, arweinwyr mynydd lleol, rydym yn mwynhau gweithio gyda grwpiau bach a mawr o bob oed a gallu. Gweler hefyd www.climb-snowdon.co.uk. Mae Kate a Ross yn bartneriaid brwdfrydig iawn â ein gwaith cadwraeth a chasglu ysbwriel.
Gostyngiad i aelodau: 10% oddi ar hyfforddiant: Hill & Mountain Skills or Lowland Leader Award.


Camu i’r Copa
Trefnydd digwyddiadau chwaraeon awyr agored a sefydlwyd yn 2010 ac sy’n gweithio’n lleol, gan ddarparu profiadau chwaraeon antur arbennig sy’n cynnig y digwyddiadau mwyaf cofiadwy i chi mewn lleoliadau naturiol trawiadol. Rydym yn falch o gefnogi gwaith Cymdeithas Eryri, ac o gynnig 10% oddi ar ddigwyddiadau i aelodau wrth ddefnyddio’r cod CESS1020


Tŷ Gwledig Pengwern, Betws-y-Coed
Dadflino ac ymlacio yn llety gwely a brecwast Pengwern, wedi ei osod mewn dwy acer o goedwig gwyllt yn edrych dros prydferthwch Dyffryn Lledr, a dim ond taith gerdded fer o Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Noddun. Traddodiad a diwylliant Cymru yn gymusg â’r newydd. Gostyngiad i aelodau: 10% ar lety gwely a brecwast


Royal Oak Hotel, Betws-y-Coed
Cyn dafarn goets hardd mewn pentref trawiadol yng nghanol Coedwig Gwydyr ac ar stepan drws Eryri. Ystafelloedd moethus, bariau bywiog sydd wedi ennill gwobrau bwyta. Creoso mawr cynnes – y dewis perffaith ar gyfer unrhyw achlysur! Gostyngiad i aelodau: 10% ar lety.


Joe Brown, Llanberis
Busnes annibynnol yn canolbwyntio ar ddarparu cyngor gonest a phersonol. Offer awyr agored: mynydda, dringo creigiau, dringo iâ, cerdded, heicio, alldaith ac offer dringo alpaidd. Gostyngiad: 10% wrth brynu yn y siop neu ar-lein.


 Plas y Brenin, Capel Curig
The National Mountain Sports Centre – running courses and holidays in outdoor activities, introducing newcomers to the outdoors, helping outdoor enthusiasts improve their outdoor skills and training outdoor instructors.
Gostyngiad: 10% ar lety wrth gefn i aelodau Cymdeithas Eryri.


Wern Cottage
Bwthyn gwyliau 5 Seren a leolir ym mhentref cyfeillgar Capelulo ar ddiwedd Sychnant Pass, Conwy. Dyma’r llwybr mwyaf gogleddol ym Mharc Cenedlaethol Eryri ac un o gyfrinachau gorau Conwy. “Rydym yn ddangos ein cefnogaeth i’r hyn y mae Cymdeithas Eryri yn ei wneud i ddiogelu’r ardal hardd hon.”Disgownt Aelod: 10%


Gwesty Bryn Parc, Betws-y-Coed
Mae Gwesty Bryn Parc yn B&B gyda phwll nofio wedi’i gynhesu dan do wedi’i leoli oddi ar y ffordd mewn adeilad Fictorianaidd ddirwy a adeiladwyd yn draddodiadol yn yr 1860au. Mae’r tŷ wedi’i osod mewn erw o erddi ac yn edrych dros bentref hardd Betws-y-Coed, Cymoedd Llugwy a Chonwy a mynyddoedd Eryri. Disgownt aelodau: 10{cfe7b007ef2d97d6c94c66bdf5fd69182957ee376eb8b20ce6b541889da3df98} ar archebion a wnaed dros y ffôn.


Aelodau Busnes sy’n cynnig llety

Tafarn y Bryn TyrchCapel Curig
Mae Tafarn y Bryn Tyrch ym Mharc Cenedlaethol Eryri yn lle delfrydol i fwyta a chysgu. Wedi cyrraedd y rownd derfynol o dan ‘Best Place to Eat’ yn y National Tourism Awards 2013.


Elen’s Castle Hotel & Restaurant, Dolwyddelan
A comfortable, family-run hotel, full of historic character. Once an 18th Century coaching inn, and originally part of the Earl of Ancaster’s Welsh Estate, our hotel offers a unique place to relax at the heart of the Snowdonia.


Capel Dinowrwig,Dinowrwig, Caernarfon
Capel Dinorwig is a stunning, converted chapel above Llyn Padarn 3 miles from Llanberis. Luxury finish, spacious open plan living. Fantastic country views with doorstep walks.


Gwesty Plas Coch , Llanberis
Plas Coch Guest House is a spacious and elegant Victorian house (built around 1865) situated in its own grounds on the High Street in Llanberis in the heart of Snowdonia. We are only 500 yards from the Snowdon Mountain Railway, the Llanberis Lake Railway


Tŷ Llety Broc Môr, Rhosneigr, Ynys Mon

Wedi’i leoli yng nghanol pentref Rhosneigr, ar arfordir gorllewinol godidog Ynys Môn, mae Broc Môr yn westy bwtîc godidog gyda golygfeydd o’r môr, a taith cerdded byr o’r môr.


Aelodau Busnes sy’n cynnig cyrsiau, hyfforddiant, gwyliau

TrigonosNantlle, Gwynedd
Mae Trigonos yn ganolfan breswyl ar gyfer digwyddiadau addysg a hyfforddiant, gweithdai ac encilion. Cwmni nid-er-elw yw Trigonos yn gweithio’n ôl egwyddorion moesegol clir.


Aelodau Busnes eraill


Apex Running
Digwyddiadau llwybyr, ultra a rhedeg cribau yn Eryri. Ymaelododd Apex â Chymdeithas Eryri i gyfrannu’n flynyddol er mwyn helpu eich gwaith, i rho’n ôl i Eryri, ardal sy’n hoff iwan ganddyn nhw, a helpu i’w gwarchod!


Cofrestru ar-lein Fabian4
Y darparwr blaenllaw o wasanaethau cofrestru ar-lein ar gyfer digwyddiadau cyfeiriannu yn y DU. Mae Fabian4 hefyd yn noddi ac yn trefnu Her Mynydd Dyffryn Conwy Fabian4, â’r elw i gyd yn mynd at Gymdeithas Eryri.


Melin Wlân Drefriw
Gweithgynhyrchwyr chwrlidau traddodiadol Cymreig, rygiau teithio, brethyn cartref, dillad, ategolion a mwy. Stocwyr gweuwaith a chrwyn defaid. Gall ymwelwyr i’r Felin weld y gwehyddu a’r tyrbinau hydro-electrig sy’n cynhyrchu ein trydan.


Cwmni First Hydro, Llanberis
Cwmni First Hydro yw un o gynhyrchwyr trydan mwyaf dynamig y Deyrnas Unedig ac mae’n gyfrifol am reoli a gweithredu’r gweithfeydd pwmpio a storio yn Ninorwig a Ffestiniog yn Eryri yng Nghymru.


Moel Siabod Cafe, Capel Curig
Seeking to provide excellent food and drinks with a warm and friendly welcome we hope to bring something new to your experience of North Wales. Our own love of Snowdonia makes us want to help you enjoy this beautiful location.


Crochendy Bethesda Pottery
Studio Pottery and shop with Fine Art Gallery of Victorian, Edwardian and Contemporary Paintings.


Arfon Physiotherapy Ltd. is a centre of excellence based in Bangor (North Wales) which specialises in the complete management and rehabilitation of musculoskeletal disorders.


Adventurous Ewe
Ers 2007 mae cwmni teuluol bychan yn Eryri wedi cynllunio a darparu ystod eang o deithiau ledled y byd a digwyddiadau awyr agored rhyfeddol yn y DU. Hoffem helpu i gefnogi gwaith hanfodol Cymdeithas Eryri, hefyd i wneud yr hyn allwn ni i helpu i warchod amgylchedd cynaliadwy yn Eryri.

 


Plas Brondanw
Saf stad Brondanw o fwn Parc Cenedlaethol Eryri, rhwng Eryri a’r môr. Heddiw mae’r gerddi yn agored i’r cyhoedd a newidiwyd y coetsiws gwreiddiol yn 2010 gan yr Ymddiriedolaeth i greu caffi a siop newydd Plas Brondanw.