Aelodau busnes

Mae’r busnesau canlynnol wedi dangos eu hymrwymiad i ddiogelu a gwella tirlun odigog Eryri, ei bioamrywiaeth a’i threftadaeth ddiwylliannol unigryw trwy ddod yn Aelodau Busnes o Gymdeithas Eryri.

Os ydych yn rhedeg busnes oddi fewn neu ar gyrion y Parc Cenedlaethol beth am wneud yr un fath?

Sut i ddod yn Aelod Busnes

 

snowdonia_business_logo_th

£50/flwyddyn

Ychwanegu i’r troli


 

Aelodau Busnes sy’n cynnig gostyngiadau (telerau)

ugly-house-logo Pot Mêl Tŷ Hyll, Capel Curig
Yn cynnig amrywiaeth wych o gacennau cartref, cinio, a te mewn awyrgylch unigryw..
Gostyngiad i aelodau: 20% ar fwyd a diodydd yn yr ystafell dê
cotswold_outdoor-logo Cotswold Outdoor
Amrywiaeth dda o ddillad ac esgidiau awyr agored, dringo, offer gwersylla a mwy ar gyfer yr awyr agored.
Gostyngiad i aelodau: 20% wrth brynu yn y siop neu ar-lein (telerau)
RAW Adventures
Mae RAW Adventures yn darparu gweithgareddau mynydd yn Eryri a thu hwnt. Rhedwyd gan Kate a Ross Worthington, arweinwyr mynydd lleol, rydym yn mwynhau gweithio gyda grwpiau bach a mawr o bob oed a gallu. Gweler hefyd www.climb-snowdon.co.uk. Mae Kate a Ross yn bartneriaid brwdfrydig iawn â ein gwaith cadwraeth a chasglu ysbwriel.
Gostyngiad i aelodau: 10% oddi ar hyfforddiant: Hill & Mountain Skills or Lowland Leader Award.
Pengwern logo Tŷ Gwledig Pengwern, Betws-y-Coed
Dadflino ac ymlacio yn llety gwely a brecwast Pengwern, wedi ei osod mewn dwy acer o goedwig gwyllt yn edrych dros prydferthwch Dyffryn Lledr, a dim ond taith gerdded fer o Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Noddun. Traddodiad a diwylliant Cymru yn gymusg â’r newydd.
Gostyngiad i aelodau10% ar lety gwely a brecwast
Swn y Dwr holiday cottage Swn-y-Dŵr, Betws-y-Coed
Bwthyn gwyliau pen ucha’r farchnad a leolir ar lan Afon Llugwy ac o fewn un munud o waith cerdded i Bont-y-Pair. Gerddi helaeth sy’n rhedeg i lawr at yr afon. Gwelâu i hyd at 11 o bobl. Medda Nick Corney, “Yn byw ac yn caru Eryri rydym yn awyddus i ofalu amdano fo.”

Gostyngiad i aelodau: 10% ar lety.

royal oak hotel Royal Oak Hotel, Betws-y-Coed
Cyn dafarn goets hardd mewn pentref trawiadol yng nghanol Coedwig Gwydyr ac ar stepan drws Eryri. Ystafelloedd moethus, bariau bywiog sydd wedi ennill gwobrau bwyta. Creoso mawr cynnes – y dewis perffaith ar gyfer unrhyw achlysur!
Gostyngiad i aelodau: 10% ar lety.
tan y foel Tan y Foel Country House, Capel Garmon
B&B gyda golygfeydd gwych a mond 5 munud i Betws-y-Coed. Lle i orffwys ac ymlacio.
Gostyngiad i aelodau 5% wrth archebu’n uniongyrchol
Bryn Elltyd Tŷ Llety Eco Bryn Elltyd , Tan y Grisiau
Gwesty bach 3 seren mewn adeilad carreg 1883, â’i holl fewnbynnau ynni o ffynonellau adnewyddadwy. Tri phwynt pŵer ar gyfer ceir trydan a dau orsaf hydro a thrên ager o fewn 200m. Wedi cyrraedd rownd derfynol gwobrau Ynni Gwyrdd Cymru 2014 yn erbyn Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru.
Gostyngiad i aelodau: 5% ar pan yn archebu yn uniongyrchol â’r perchnogion, trwy ebost neu ar y ffôn.
 Plas y Brenin, Capel Curig
The National Mountain Sports Centre – running courses and holidays in outdoor activities, introducing newcomers to the outdoors, helping outdoor enthusiasts improve their outdoor skills and training outdoor instructors.
Gostyngiad: 10% ar lety wrth gefn i aelodau Cymdeithas Eryri.
Joe Brown logo Joe Brown, Llanberis
Busnes annibynnol yn canolbwyntio ar ddarparu cyngor gonest a phersonol. Offer awyr agored: mynydda, dringo creigiau, dringo iâ, cerdded, heicio, alldaith ac offer dringo alpaidd.
Gostyngiad: 10% wrth brynu yn y siop neu ar-lein.
Logo Castle Vision Photographic
Yn darparu delweddau o safon uchel i wella a chefnogi llawer o fusnesau ac unigolion. Cynigir gwasanaethau arbenigol mewn ffotograffiaeth llety a gwestai, lluniau bwyd, digwyddiadau corfforaethol a digwyddiadau elusennol yn ogystal â chyrsiau ffotograffiaeth
Gostyngiad: 10% ar wasanaethau
Wern Logo for website Wern Cottage
Bwthyn gwyliau 5 Seren a leolir ym mhentref cyfeillgar Capelulo ar ddiwedd Sychnant Pass, Conwy. Dyma’r llwybr mwyaf gogleddol ym Mharc Cenedlaethol Eryri ac un o gyfrinachau gorau Conwy. “Rydym yn ddangos ein cefnogaeth i’r hyn y mae Cymdeithas Eryri yn ei wneud i ddiogelu’r ardal hardd hon.”
Disgownt Aelod: 10%
breese-adventures-logo-pad Breese Adventures, Betws y Coed
Mae Breese Adventures yn trefnu anturiaethau, teithiau cerdded a sialensau i unigolion, grwpiau ac elusennau.
Gostyngiad: 10% oddi ar ffioedd mynediad Sialens Eryri (cysylltwch â tracey@breeseadventures.co.uk am y cod disgownt)
snowdon events small Snowdon Events
We provide you, the customer, with a service that’s not offered anywhere else. From event planning and management, to safety and marshalling. We bring experience from multiple industries such as outdoor, soft services, motor sports, event management, charity organisation, and much more. Member discount: 15% discount on group bookings(terms)[/imic_tooltip
GwestyBryn Parc, Betws-y-Coed
Mae Gwesty Bryn Parc yn B&B gyda phwll nofio wedi’i gynhesu dan do wedi’i leoli oddi ar y ffordd mewn adeilad Fictorianaidd ddirwy a adeiladwyd yn draddodiadol yn yr 1860au. Mae’r tŷ wedi’i osod mewn erw o erddi ac yn edrych dros bentref hardd Betws-y-Coed, Cymoedd Llugwy a Chonwy a mynyddoedd Eryri. Disgownt aelodau: 10{cfe7b007ef2d97d6c94c66bdf5fd69182957ee376eb8b20ce6b541889da3df98} ar archebion a wnaed dros y ffôn.

 Aelodau Busnes sy’n cynnig llety

Elen_s_castle_hotel_and_restaurant Elen’s Castle Hotel & Restaurant, Dolwyddelan
A comfortable, family-run hotel, full of historic character. Once an 18th Century coaching inn, and originally part of the Earl of Ancaster’s Welsh Estate, our hotel offers a unique place to relax at the heart of the Snowdonia.
Bryn Tyrch Inn Tafarn y Bryn Tyrch, Capel Curig
Mae Tafarn y Bryn Tyrch ym Mharc Cenedlaethol Eryri yn lle delfrydol i fwyta a chysgu. Wedi cyrraedd y rownd derfynol o dan ‘Best Place to Eat’ yn y National Tourism Awards 2013.
Sykes Cottages
Sykes Cottages yw’r brif asiantaeth annibynnol rhentu bwthyn yn y DU gyda dewis eang o fythynnod ledled Cymru ac Eryri.
image001 Original Cottages
Yn darparu bythynnod gwyliau, gyda 25 mlynedd o brofiad – yr asiantaeth annibynnol teuluol mwyaf yn yr wlad.
wales holiday cottages Wales Cottage Holidays 
Os ydych chi’n chwilio am fwthyn cyffrous yn Ynys Môn, Eryri neu ymhellach, mae Wales Cottage Holidays yn cynnig detholiad rhagorol o fythynnod ar draws y wlad, gan gynnwys bythynnod o safon uchel, addasiadau ysgubor modern, fflatiau canolog a mwy!
snowdonia farm holidays Snowdonia Ffarm Holiday
Ar Fferm Pant Hwfa rydym ni’n cynnig dau gartref hunan arlwyo “Snowdonia Retreat” a “Tranquil Snowdonia” sydd wedi’u cuddio i ffwrdd yn canol mynyddoedd Eryri. Wedi’i leoli mewn 50 erw o dir fferm prydferth a tirweddau gwych.
holiday cottageslogo Holiday Cottages  
For over 25 years, holidaycottages.co.uk have been providing a first class service to holiday property owners and customers, helping people find their perfect cottage in popular destinations across Wales and the whole of the UK. Whether you’re looking for a dog friendly cottage by the sea, farmhouse on the moors or an apartment in the city, there is something to suit all requirements and budgets.
Sugar&Loaf logo   Sugar & Loaf
Sugar & Loaf have searched from the mountains to the sea to find the most beautiful collection of holiday cottages in Wales. With an ever-growing selection of luxury cottages for every type of holiday, from romantic to quirky, dog-friendly to family, we hope you’ll find the perfect cottage for your getaway. From yurts and glamping to cottages, bed and breakfast, mountain hideaways and costal retreats.

Aelodau Busnes sy’n cynnig cyrsiau, hyfforddiant, gwyliau

trigonos_logo_snowdonia Trigonos, Nantlle, Gwynedd
Mae Trigonos yn ganolfan breswyl ar gyfer digwyddiadau addysg a hyfforddiant, gweithdai ac encilion. Cwmni nid-er-elw yw Trigonos yn gweithio’n ôl egwyddorion moesegol clir.
Plas Tan y Bwlch, Maentwrog
Plas Tan y Bwlch yw Canolfan Astudiaethau Amgylcheddol Parc Cenedlaethol Eryri. Mae’r Ganolfan yn darparu ystod eang o gyrsiau i unigolion ac i asiantaethau, gyda phynciau’n cynnwys cefn gwlad, hanes, yr amgylchedd, arceoleg a diwylliant.
bach-ventures3 Bach Ventures, Waunfawr
Darparwyr gweithgareddau antur yng ngogledd Cymru, sy’n cynnig cyrsiau aml-weithgaredd ar gyfer teuluoedd, ysgolion, colegau a grwpiau ieuenctid.
Rhyd y Creuau Rhyd y Creuau, Betws y Coed
Canolfan ‘Field Studies Council’ yn cynnig cyrsiau a chyfleoedd eraill i unigolion a phobl broffesiynol i ddarganfod, deallt a chael eu ysbrydoli gan y byd naturiol.

Aelodau Busnes eraill

Superfix-logo Superfix Supplements, Cwm-y-Glo
Mae Superfix yn datblygu ac ymchwilio cynhyrchion ethno-milfeddygol naturiol ar gyfer ceffylau. Yn ogystal â’u gwaith gyda’r ceffylau rasio gennynt hefyd ystod o gynnyrch ar gyfer merlod brodorol datblygu gyda’n Merlod Mynydd Cymreig hunain yma yng Nghymru. “Mae Eryri yn darparu defnyddiau i ni, felly mae’n deg i gefnogi’r rhai sy’n gofalu am Eryri ac i chwara rôl weithredol at ei gynaliadwyedd.”
Fabian4 logo Cofrestru ar-lein Fabian4
Y darparwr blaenllaw o wasanaethau cofrestru ar-lein ar gyfer digwyddiadau cyfeiriannu yn y DU. Mae Fabian4 hefyd yn noddi ac yn trefnu Her Mynydd Dyffryn Conwy Fabian4, â’r elw i gyd yn mynd at Gymdeithas Eryri.
Health_Food_Llanrwst Health & Food Llanrwst
Siop lleol cyfeillgar sy’n stocio ystod eang o fwydydd cyflawn: cynnyrch organig a lleol; cynhwysion arbenigol; meddyginiaethau llysieuol, fitaminau, cynnhyrchion harddwch naturiol, eco; a llawer mwy.
 DIN30242_DINORWIG_DISTILLERY_BRANDING_LOGO_FINAL-15 Dinorwig Distillery, Fachwen Mae ein distilleri micro gin yn gorwedd o dan chwareli llechi Dinorwig, wedi’i ysbrydoli gan harddwch yr ardal fe wnaethom grefftio ein gin . Yn naturiol, cafodd ei enwi’n Blue Slate Gin, Jin Llechen Las.
trefriw-woollen-mill  Melin Wlân Drefriw
Gweithgynhyrchwyr chwrlidau traddodiadol Cymreig, rygiau teithio, brethyn cartref, dillad, ategolion a mwy. Stocwyr gweuwaith a chrwyn defaid. Gall ymwelwyr i’r Felin weld y gwehyddu a’r tyrbinau hydro-electrig sy’n cynhyrchu ein trydan.
always_aim_high  Camu i’r Copa
Yn darparu profiadau chwaraeon antur eithaf i roi’r digwyddiadau mwyaf cofiadwy i chi mewn lleoliadau naturiol godidog.
Cwmni First Hydro, Llanberis
Cwmni First Hydro yw un o gynhyrchwyr trydan mwyaf dynamig y Deyrnas Unedig ac mae’n gyfrifol am reoli a gweithredu’r gweithfeydd pwmpio a storio yn Ninorwig a Ffestiniog yn Eryri yng Nghymru.
Ramblers Walking Holiday Beth bynnag yw eich angerdd, mae’n hawdd dod o hyd i’ch gwyliau cerdded gyda RWH. Bob tro rydych chi’n archebu gwyliau gyda RWH, Adagio neu Cruise & Walk, enwebwch cymdeithas Eryri a bydd ein grŵp yn derbyn arian ychwanegol!