Digwyddiadau yn Tŷ Hyll

Croeso i aelodau Cymdeithas Eryri a rheini nad ydynt yn aelodau’n ddi-wahan.

Mae rhan fwyaf o’r digwyddiadau yn rhad ac am ddim ond rydym yn croesawu rhoddion at gynnal a chadw’r eiddo arbennig hwn â’i gerdd a choetir.

Oherwydd maint cyfyngedig y maes parcio, mae archebu llefydd ymlaen llaw yn hanfodol ar gyfer rhai digwyddiadau.

Ymholidau:

 01286 685498
 claire@snowdonia-society.org.uk

Hŷn

Digwyddiadau yn y dyfodol