David Archer

Roedd David yn arfer gweithio i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a mae bellach wedi ymddeol. Mae ei ddiddordebau’n cynnwys cadwraeth tirwedd a natur, ac economi carbon-isel.Mae’n byw yn Llandecwyn a mae’n mwynhau cerdded a mynydda ym Mhrydain a thramor.

Darllen rhagor...

Netti Collister

Mae Netti yn filfeddyg sy pellach wedi ymddeol. Mae hi’n byw a gweithio yn Eryri ers 1976 gyda’i gŵr Rob a’u tri phlentyn. Mae byw mewn lle mor hyfryd wedi ei sbarduno i annog i bobl ofalu am y bioamrywiaeth, a diogelu a gwella’r tirwedd. Mae Netti’n mwynhau

Darllen rhagor...

Bob Lowe

Mae Bob yn gynllunydd tref siartredig a syrfëwr datblygu sy wedi ymddeol. Yr oedd yn gweithio i Gyngor Cefn Gwlad Cymru fel Swyddog Cyswllt Parciau Cenedlaethol, Rheolwr Ardal y gogledd-orllewin a phennaeth Hamdden a Mynediad; cyn hyn yr oedd wedi

Darllen rhagor...

Jacob Buis

Yn wreiddiol o’r Iseldiroedd, mae Jacob Buis bellach yn berchen ar ac yn rhedeg y gwesty ym Metws-y-Coed lle arosodd ef a’i wraig, Ghislaine, ar eu mis mêl ym 1991. Ar ôl astudio Coedwigaeth a Hanes ym Mhrifysgol Wageningen Amaethyddol,

Darllen rhagor...

Peter Weston

Roedd Peter yn aelod o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri rhwng 2000 a 2010 a mae ganddo radd mewn Hanes Modern a Cynllunio Trefol. Mae ei ddiddordebau yn cynnwys gwirfoddoli gyda Rheilffordd Ffestiniog, archaeoleg ddiwydiannol, celf a theatr, gan gynnwys pantomeim.

Darllen rhagor...