Teithiau cerdded tywys

Mae teithiau cerdded Cymdeithas Eryri’n agored i aelodau a rhai sydd ddim yn aelodau’n ddiwahân. Croesawir plant yn y rhan fwyaf o deithiau, os byddant gydag oedolyn.

Rhowch yn hael – Yn hytrach na phenodi pris am y digwyddiad hwn, rydym yn gwahodd cyfraniadau. Cofiwch roi’n hael; bydd eich arian yn mynd tuag at waith Cymdeithas Eryri.

Am ragor o wybodaeth neu i archebu lle, cysylltwch â’r swyddfa (dydd Llun i ddydd Iau):

 01286 685498
info@snowdonia-society.org.uk

Past

Future Events