Ystafell de’r Pot Mêl

01492 642322

Mae’r Pot Mêl yn cynnig dewis gwych o gacennau cartref, prydau, te a byrbrydau mewn awyrgylch unigryw. Bydd ar agor bob dydd o fis Ebrill i fis Hydref, ac o ddydd Gwener i ddydd Llun yn ystod mwyafrif gweddill y flwyddyn. Gweler yr amrywiadau diweddaraf.

Gostyngiad o 20%i aelodau Cymdeithas Eryri

Mae Cymdeithas Eryri yn falch iawn o gael gweithio gyda tenantiaid yr ystafell de, Tim a Ayla Maddox. Maent yn cynnig gostyngiad hael o 20% ar fwyd a diod i  aelodau Cymdeithas Eryri. Ymaelodwch nawr i elwa!

Caws Pobi â’i rysáit cyfrinachol

Mae Tim ac Ayla’n adnabyddus am safon ragorol bwyd a gwasanaeth eu hystafell de. “Rhoddir blaenoriaeth i gynhwysion wedi’u cyrchu’n lleol ar ein bwydlen, ac rydym wedi creu dewis o seigiau i godi blys ar unrhyw gwsmer. Rhaid profi seigiau sawrus megis ein Caws Pobi â’i rysáit cyfrinachol, yn ogystal â’n dewis o dartennau sawrus cartref a’n Hwyau Albanaidd poblogaidd iawn. Bydd cawl cartref bob amser ar y fwydlen, a bydd yn newid yn ddyddiol yn dibynnu ar y cynhwysion tymhorol sydd ar gael. Bydd sgons a chacennau traddodiadol megis Bara Brith neu deisennau cri yn ffres o’r radell bob amser ar gael.”

Mae Tim ac Ayla hefyd yn rhedeg ystafell de Tu Hwnt i’r Bont ger yr afon yn Llanrwst.

Pa un ai a ydych yn chwilio am bryd sylweddol, Te Hufen Cymreig traddodiadol neu dim ond paned sydyn, dewch draw i ystafell Tŷ Hyll i gael croeso cyfeillgar mewn lleoliad unigryw a diddorol.

Archebu bwrdd

Os ydych yn ymweld â’r ystafell de gyda grwp o 8 neu ragor, ffoniwch Tim ac Ayla ymlaen llaw ar 01492 642322 i archebu bwrdd.