Digwyddiadur Cymdeithas Eryri

Mae Cymdeithas Eryri’n cynnal rhaglen o ddiwrnodau gwaith gwirfoddol, teithiau cerdded tywys, darlithoedd a digwyddiadau eraill. Dewiswch dosbarth digwyddiadau ar y dde.

Mae’r rhan fwyaf o ddigwyddiadau’n agored i aelodau a rhai sydd ddim yn aelodau’n ddiwahân. Mae’r ‘cyfeiriadau’ yn lleoliadau bras; rhoddir man cyfarfod union wrth gadw lle.

Past

Future Events