Staff Cymdeithas Eryri

Daniel Goodwin

Daniel yw ein aelod diweddaraf o'r tîm. Fel Swyddog Prosiect mae'n darparu diwrnodau gwaith cadwraeth ymarferol a digwyddiadau hyfforddi ledled Eryri. Mae hefyd yn gyfrifol am reolaeth coetiroedd yn ein tŷ blaenllaw Tŷ Hyll. Astudiodd Daniel Cadwraeth Cefn Gwlad ym

Darllen rhagor...

Claire Holmes

Mae Claire wedi ymuno â’r tîm i helpu i ennyn diddordeb ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o aelodau Cymdeithas Eryri trwy gynllunio a rhedeg digwyddiadau a llunio deunyddiau cyhoeddusrwydd ar gyfer aelodau’r Gymdeithas a’r cyhoedd. Mae gan Claire gefndir mewn cadwraeth

Darllen rhagor...

John Harold

John yw Cyfarwyddwr Cymdeithas Eryri, yn gyfrifol am sicrhau bod y Gymdeithas yn rhedeg yn effeithiol, trwy weithio gydag ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr, yr aelodaeth, staff, cyrff statudol a sefydliadau a busnesau mae'r Gymdeithas yn gweithio â hwy. [.....]

Darllen rhagor...

Judith Bellis

Mae Judith yn delio â gweinyddiaeth gyllid a chyfrifon y Gymdeithas ac yn helpu gyda thasgau aelodaeth. Mae hi yn arbenigwr ar dreth etifeddiaeth, felly os oes gennych unrhyw gwestiynau am adael cymynrodd, rhowch ganiad [.....]

Darllen rhagor...

Owain Thomas

Owain sy'n cydlynu gwirfoddolwyr cadwraeth Cymdeithas Eryri. Mae'n trefnu'r gweithgareddau cadwraeth a fo sy'n gyfrifol am gynyddu niferoedd ein gwirfoddolwyr. Yr oedd ei astudiaethau gradd ac ôl-raddedig ym Mhrifysgol Bangor yn canolbwyntio ar Ddaearyddiaeth a Rheolaeth Cefn Gwlad. [.....]

Darllen rhagor...

Mary-Kate Jones

Mae Mary-Kate yn datblygu a chyfeirio ein rhaglen wirfoddoli cadwraeth a recriwtio gwirfoddolwyr newydd i ymgymryd â gwaith ymarferol yn y Parc Cenedlaethol. Yn byw yng Ngogledd Cymru hyd ei hoes, mae Mary-Kate yn angerddol am gadwraeth Eryri. [......]

Darllen rhagor...