Staff Cymdeithas Eryri

Daniel Goodwin

Fel Uwch Swyddog Cadwraeth mae Dan yn cyflwyno diwrnodau gwaith cadwraeth ymarferol a digwyddiadau hyfforddi ledled Eryri. Astudiodd Daniel Gadwraeth Cefn Gwlad ym Mhrifysgol Aberystwyth ac mae wedi gwirfoddoli gyda sawl sefydliad cadwraeth ledled Eryri. Mae ganddo angerdd gwirioneddol dros

Read more...

John Harold

John yw Cyfarwyddwr Cymdeithas Eryri, yn gyfrifol am sicrhau bod y Gymdeithas yn rhedeg yn effeithiol, trwy weithio gydag ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr, yr aelodaeth, staff, cyrff statudol a sefydliadau a busnesau mae'r Gymdeithas yn gweithio â hwy. [.....]

Read more...

Judith Bellis

Mae Judith yn delio â gweinyddiaeth gyllid a chyfrifon y Gymdeithas ac yn helpu gyda thasgau aelodaeth. Mae hi yn arbenigwr ar dreth etifeddiaeth, felly os oes gennych unrhyw gwestiynau am adael cymynrodd, rhowch ganiad [.....]

Read more...

Mary Williams

Mary yw'r aelod mwyaf newydd o dîm Cymdeithas Eryri ac mae'n gweithio fel Swyddog Cadwraeth gyda'r prosiect Helping Hands, ochr yn ochr â Dan. Mae hyn yn golygu trefnu ac arwain diwrnodau gwaith cadwraeth ymarferol ar gyfer gwirfoddolwyr, gan weithio

Read more...

Mary-Kate Jones

Mae Mary-Kate yn datblygu a chyfeirio ein rhaglen wirfoddoli cadwraeth a recriwtio gwirfoddolwyr newydd i ymgymryd â gwaith ymarferol yn y Parc Cenedlaethol. Yn byw yng Ngogledd Cymru hyd ei hoes, mae Mary-Kate yn angerddol am gadwraeth Eryri. [......]

Read more...