Staff Cymdeithas Eryri

Owen Davies

Owen yw aelod ieuengaf tîm Cymdeithas Eryri ac mae’n gweithio fel Swyddog Project ochr yn ochr â Mary a Dan. Mae hyn yn cynnwys cynllunio ac arwain dyddiau gwaith cadwraeth ymarferol i wirfoddolwyr, yn ogystal â chydweithio gyda chyrff cadwraeth

Darllen rhagor...

Daniel Goodwin

Fel Uwch Swyddog Cadwraeth mae Dan yn cyflwyno diwrnodau gwaith cadwraeth ymarferol a digwyddiadau hyfforddi ledled Eryri. Mae hefyd yn gyfrifol am reoli coetir yn ein heiddo blaenllaw Tŷ Hyll. Astudiodd Daniel Gadwraeth Cefn Gwlad ym Mhrifysgol Aberystwyth ac mae

Darllen rhagor...

Claire Holmes

Mae Claire wedi ymuno â’r tîm i helpu i ennyn diddordeb ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o aelodau Cymdeithas Eryri trwy gynllunio a rhedeg digwyddiadau a llunio deunyddiau cyhoeddusrwydd ar gyfer aelodau’r Gymdeithas a’r cyhoedd. Mae gan Claire gefndir mewn cadwraeth

Darllen rhagor...

John Harold

John yw Cyfarwyddwr Cymdeithas Eryri, yn gyfrifol am sicrhau bod y Gymdeithas yn rhedeg yn effeithiol, trwy weithio gydag ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr, yr aelodaeth, staff, cyrff statudol a sefydliadau a busnesau mae'r Gymdeithas yn gweithio â hwy. [.....]

Darllen rhagor...

Judith Bellis

Mae Judith yn delio â gweinyddiaeth gyllid a chyfrifon y Gymdeithas ac yn helpu gyda thasgau aelodaeth. Mae hi yn arbenigwr ar dreth etifeddiaeth, felly os oes gennych unrhyw gwestiynau am adael cymynrodd, rhowch ganiad [.....]

Darllen rhagor...

Mary Williams

Mary yw'r aelod mwyaf newydd o dîm Cymdeithas Eryri ac mae'n gweithio fel Swyddog Cadwraeth gyda'r prosiect Helping Hands, ochr yn ochr â Dan. Mae hyn yn golygu trefnu ac arwain diwrnodau gwaith cadwraeth ymarferol ar gyfer gwirfoddolwyr, gan weithio

Darllen rhagor...

Mary-Kate Jones

Mae Mary-Kate yn datblygu a chyfeirio ein rhaglen wirfoddoli cadwraeth a recriwtio gwirfoddolwyr newydd i ymgymryd â gwaith ymarferol yn y Parc Cenedlaethol. Yn byw yng Ngogledd Cymru hyd ei hoes, mae Mary-Kate yn angerddol am gadwraeth Eryri. [......]

Darllen rhagor...