Darlithoedd

Mae darlithoedd Cymdeithas Eryri’n agored i aelodau a rhai sydd ddim yn aelodau’n ddiwahân. Croesawir plant yn y rhan fwyaf o deithiau, os byddant gydag oedolyn.

Yn hytrach na phenodi pris ar gyfer rhai o’n digwyddiadau, rydym yn gwahodd cyfraniadau. Cofiwch roi’n hael; bydd eich arian yn mynd tuag at waith Cymdeithas Eryri.oni nodir yn wahanol. Rydym yn ddiolchgar dros ben i rai o’r arweinyddion teithiau cerdded sy’n rhoi eu hamser yn rhad ac am ddim ar ein digwyddiadau.

Am ragor o wybodaeth neu i archebu lle, cysylltwch â’r swyddfa (dydd Llun i ddydd Iau):

 01286 685498
info@snowdonia-society.org.uk

Past

Future Events