Aelodaeth rodd

Beth am lapio tirlun, awyr iach ac ysbrydoliaeth fel anrheg i rywun yr ydych yn ei garu?

Mae aelodaeth rhodd o Gymdeithas Eryri yn ddelfrydol i rywun sy’n caru Eryri, sydd am ddysgu mwy am ei hanes, daeareg a bywyd gwyllt, a bydd yn mwynhau’r cyfleoedd i ymuno â theithiau cerdded tywysedig a digwyddiadau eraill.

Gift membership

Prynu Aelodaeth Rodd

 


Manteision i aelodau:

  • Cylchgrawn y Gymdeithas dwy waith y flwyddyn
  • Rhaglen eang o deithiau cerdded a digwyddiadau eraill
  • Gostyngiad o 20% yn ystafell dê Tŷ Hyll ac yn Cotswold Outdoor,
  •  Gostyngiadau ar gyfer anturiaethau, llety a gostyngiadau eraill gan ein Haelodau Busnes
  • Cyfle i helpu gyda thasgau cadwraeth ymarferol led led Eryri
  • Gwybod bod chi’n gwneud cyfraniad ymarferol i ddiogelu tirwedd odidog Eryri.

Derbynnir taliad ar ein system ddiogel gan ddefnyddio cerdyn credyd/debyd, drwy Paypal, neu gallwch drefnu Debyd Uniongyrchol.