Llyfr -Tŷ Hyll – Book

£4.99

Chwedlau, Hanes, Gardd a Choedlannau

Legends, History, Gardens and woodland

Category:

Description

Cynnwys:

  • Hanes Tŷ Hyll (pa bryd adeiladwyd?, y chwedlau, ffaith neu ffuglen?, y cofnodion, beth sydd mewn enw?, pwy oedd yn byw yn Nhŷ Hyll?, y preswylwyr adnabyddus, gyda threigl amser, arbed adeilad eiconig rhag mynd yn adfail)
  • Yr ardd fywyd gwyllt
  • Coedlan Tŷ Hyll
  • Taith coedlan a map

£4.99 . Bydd yr arian a godir yn mynd tuag at ein gwaith parhaus yn Eryri.

Caniatewch 7 diwrnod ar gyfer danfon.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Contents:

  • The history of the ugly house (when it was built, the legends, fact or fiction?, the records, what’s in a name, who lived in the Ugly House?, The renowned residents, changing times, iconic building rescued from dereliction)
  • The wildlife garden
  • The Ugly House woodland
  • Woodland walk & map

£4.99 including postage and packaging. Money raised will go towards our continued work in Snowdonia.

Please allow 7 days for delivery.