• Pont yr Afon Gam?

  Bont a pheipen arfaethedig 80 trodfedd o hyd – un o sawl pryderon dros cynllun trydan dŵr Cwm Cynfal.

  Mwy
 • Rhaeadr y Graig Lwyd enwebu fel Tirnod y Flwyddyn

  Mae Fiona Reynolds wedi enwebu Rhaeadr y Garreg Lwyd fel Tirnod y Flwyddyn yng Ngwobrau Cylchgrawn Countryfile am 2017. Pleidleisiwch rwan i helpu warchod harddwch y Rhaeadr.

  Mwy
 • Diolch am helpu i achub afonydd Eryri!

  Diolch am gyfrannu dros £5,300 at ein apêl Achubwch Afonydd Eryri. A diolch i Gyfoeth Naturiol Cymru am wrthod trwyddedau cronni a thynnu dŵr ar gyfer cynllun hydro Conwy.

  Mwy
 • Cais cynllunio Conwy hydro wedi ei dynnu

  Mae Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Noddun yn saff am rwan ond pam mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cefnogi’r prosiect o hyd?

  Mwy
 • Ymdrech ola i ddiogelu Rhaeadr y Graig Lwyd

  Helpwch ni i ddiogelu dyfodol un o fannau mwyaf arbennig Eryri! Y llinell terfyn ar gyfer gwrthwynebu yw 23 Medi!

  Mwy
 • Bygythiad o’r newydd i Raeadr y Graig Lwyd

  Dewch i weithredu rwan cyn i ni golli Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Noddun am byth! Mae’r datblygwyr wedi rhoi cais cynllunio newydd gerbron Awdurdod y Parc Cenedlaethol, gyda rhai mân newidiadau.

  Mwy
 • Halen yn y briw

  Datblygwr yn ceisio ‘caniatâd’ ôl-weithredol am fandaliaeth amgylcheddol ar Afon Lâs, Nant Peris.

  Mwy