• Meddwl oddi allan i’r blwch (bara sinsir)

  Mae Cymdeithas Eryri wedi ymuno â’r busnes lleol Sweet Snowdonia i gynhyrchu blwch o fisgedi er mwyn codi arian ar gyfer gwaith.

  Mwy
 • Cymdeithas Eryri yn chwifio’r faner dros y gylfinir

  Darllenwch am sut wnaethom ni drefnu diwrnod o weithgareddau fel rhan o ymgyrch cenedlaethol i archeb y gylfinir.

  Mwy
 • Rydym yn recriwtio: Warden Tŷ Hyll

  Hoffech chi weithio mewn lle hardd sy’n llawn cymeriad, straeon a phobl?

  Mwy
 • Bygythiad i ffermio traddodiadol a brand y Parc Cenedlaethol

  Cynnig am uned da byw dwys yn peri risg o danseilio sail rhinweddau arbennig Eryri

  Mwy
 • Cynulliad o eryrod

  Mae ailgyflwyno eryrod i Eryri wedi bod yn y newyddion yn ddiweddar. 

  Mwy
 • Mae calendr 2019 Eryri ar werth!

  Prynwch un mewn pryd ar gyfer y Nadolig a helpwch ni i warchod Eryri.

  Mwy
 • Deuddeg llun buddugol wedi’u dewis ar gyfer calendr Eryri 2019

  Bydd lluniau enillwyr ein cystadleuaeth ffotograffiaeth yn cael eu cyhoeddi mewn calendr ar gyfer y flwyddyn nesaf.  

  Mwy
 • Pam, Arglwydd… ?

  Diwrnod arall yn y gwaith i gyfarwyddwr Cymdeithas Eryri…

  Mwy
 • Dyfodol Eryri – eich cyfle i cymryd rhan yn yr ymgynghoriaeth

  Public consultation on the new Snowdon Partnership Plan opens today !

  Mwy
 • Parciau Cenedlaethol mewn perygl

  Mae brys anaddas i ddeddfu ynghylch ‘Tirweddau’r Dyfodol’ yn peryglu statws Parciau Cenedlaethol.

  Mwy
 • Planhigion a hadau er lles gwenyn wedi codi £2,883

  Record newydd yn 2016! Diolch i ymdrechion mawr gwirfoddolwyr Tŷ Hyll, dan arweiniad Margaret Thomas, mae gwerthiannau planhigion a hadau er lles gwenyn wedi codi £2,883!

  Mwy
 • Gwyliau Ynys Enlli – archebwch le rwan!

  1 – 8 Gorffennaf 2017. Darganfyddwch hanes, natur a rhinweddau ysbrydol Enlli mewn ymweliad am wythnos gyfan, fel rhan o ddathliadau pen-blwydd 50fed y Gymdeithas.

  Mwy
 • Ty Hyll butterfly

  Mae’n amser i brynu hadau a phlanhigion i’ch gwenyn lleol

  Peidiwch ag anghofio bod na ddewis gwych o blanhigion a hadau sy’n denu gwenyn ar werth yn Tŷ Hyll.

  Mwy
 • Pori cadwraethol yn Llyndy Isaf

  9 Gorffennaf. Mae llefyd ar gael o hyd ar y daith dywys arbennig ar fferm drawiadol Llyndy Isaf, Nant Gwynant, yng nghwmni Sabine Nouvet (Ymddiriedolaeth Genedlaethol). Cysylltwch â ni i sicrhau eich lle!

  Mwy
 • Mewn neu allan? Yr Undeb Ewropeaidd a’n hamgylchedd

  Rydym wedi clywed llawer am fasnach a mewnfudo, ond beth am yr amgylchedd a natur? Darllenwch yr adroddiad a gomisiynwyd gan yr Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt, WWF ac RSPB i’ch helpu i benderfynu.

  Mwy
 • Helpwch Natur Cymru – Nature of Wales i barhau

  Cefnogwch fywyd gwyllt yng Nghymru trwy apêl Crowdfunder. Gwrandewch ar Iolo Williams yn esbonio pam mae’r cylchgrawn ‘Natur Cymru’ eich angen chi.

  Mwy
 • Cwch gwenyn

  Gwenyn yn y Goedwig!

  Y mis hwn, roedd hi’n amser rhoi’r siwt gwenyn arno a chymryd cip olwg y tu mewn i’r cychod gwenyn. Cymerwch olwg ar ein fideo i rannu’r profiad!

  Mwy
 • Cyflwyniad diddorol iawn i genneg!

  I ddiolch i’n gwirfoddolwyr ymroddedig, bydd Cymdeithas Eryri, mewn partneriaeth â phobl broffesiynol leol, yn rhedeg amrywiaeth o weithdai a chyrsiau hyfforddiant ynghylch hanes naturiol. Yr wythnos diwethaf, fe wnaethom ni gynnal Cwrs Cyflwyniad i Adnabod Cennau. Dyma sylwadau un o’r gwirfoddolwyr rheolaidd. “Ar 17 Mawrth, mynychais gwrs adnabod cennau yng Nghanolfan Amgylcheddol Parc Cenedlaethol […]

  Mwy
 • Gardd Dy Hyll

  Digwyddiadau Mis Ebrill yn Nhŷ Hyll!

  P’un a ydych am ein helpu ni i ofalu am y coetir neu ymuno â ni ar arolwg Amffibiaid ac Ymlusgiaid … Dyma beth sy’n digwydd yn Dŷ Hyll mis Ebrill !! Pob Dydd Llun – Garddio Bywyd Gwyllt: Cyfle i helpu i gynnal a chadw gardd a choetir hardd Tŷ Hyll 2il a 3ydd o […]

  Mwy
 • Snowdonia mountains

  Gaeaf gwyllt gwych

  Our events programme offers something for everyone in January and February to get out and get close to nature.: from the Big Garden Birdwatch at Tŷ Hyll to talks on Snowdonia’s ‘tundra’ and geology, or a challenging Winter Walk on Cadair Idris.

  Mwy