Help angen: cofrestru fel marsial am ras ‘Gladstone 9’

Help angen: cofrestru fel marsial am ras ‘Gladstone 9’

Mae angen tîm o wirfoddolwyr i weithio fel marsialiaid i ras ‘Gladstone 9’ ar ddydd Sadwrn 2 o Fedi 2017 yn droed y Carneddau, tu ôl i Ddwygylfylchi. Cyfrannir yr holl elw tuag at ein gwaith yn Eryri, diolch i Ellie Salisbury o Redwyr Eryri.

Cefnogwch y digwyddiad lleol yma a gwaith Cymdeithas Eryri drwy wirfoddoli fel marsial am y diwrnod. Gyrrwch e-bost i Elli i am fwy o wybodaeth ac i gofrestru fel marsial: ellierocknrun@gmail.com

Sunset at Moel Lus cairn race day 2016   race route

Lluniau, chwith i dde: marchlud ar ddiwrnod y ras Medi 2016; Llwybyr y ras

 

Comments are closed.