• Gwanwyn – gobaith ar gyfer 2021! Y diweddaraf gan Gymdeithas Eryri

  Dyma’r gwanwyn wedi cyrraedd, gan ddod â gobaith ar gyfer 2021. Yn gyntaf yr eirlysiau, yna caneuon yr adar, crocysau a rŵan cennin Pedr, cynffonnau ŵyn bach ar y coed cyll a heulwen – pa wahaniaeth mewn cwpl o wythnosau! Y llynedd pan glywsom am y coronafirws yn gyntaf ni allem fod wedi dychmygu cymaint fyddai […]

  Mwy
 • Gwerthiannau planhigion a hadau Tŷ Hyll yn troi gwyrdd yn aur

  Gwerthiannau o hadau blodau gwyllt a phlanhigion yn cefnogi gwaith Cymdeithas Eryri ledled y Parc Cenedlaethol.

  Mwy
 • Rydym yn recriwtio: Warden Tŷ Hyll

  Hoffech chi weithio mewn lle hardd sy’n llawn cymeriad, straeon a phobl?

  Mwy
 • Tŷ Hyll yn cyrraedd tudalennau’r arweinlyfr teithio ‘Lonely Planet’

  Mae Tŷ Hyll wedi cyrraedd argraffiad newydd sbon o Lonely Planet am 2019

  Mwy
 • Bzz! Cyfweliad arbennig â Zac Tatam, gwenynwr newydd Tŷ Hyll

  Wythnos diwethaf, fe wnaeth ein Swyddog Ymgysylltu Claire cyfarfod â gwenwynwyr newydd Tŷ Hyll. Darllenwch mwy yma…

  Mwy
 • Cymdeithas Eryri yn talu teyrnged i’r annwyl Linda Williams

  Bu farw rheolwraig ystafell de Pot Mêl ar y 19eg o Fai.

  Mwy
 • Grŵp hanes lleol yn ymweld â Thŷ Hyll

  Tŷ Hyll yn denu prosiect hanes lleol.

  Mwy
 • Blwyddyn orau erioed i’r Gymdeithas yn Ffair Hadau flynyddol Conwy

  Eleni, fe wnaeth Cymdeithas Eryri elw rhagorol o £290 wrth werth planhigion a hadau yn y digwyddiad blynyddol yma.

  Mwy
 • Mae gwerthiant Ffair Mêl wedi codi £283 i’r Gymdeithas!

  Roedd yn ddiwrnod wych o godi arian ar stondin CESS yn Ffair Fêl Conwy a gynhaliwyd ar 13 Medi. Roedd y cyfraniadau yn gofnod o £283.00 trwy gwerthu mêl, planhigion, hadau a chardiau Tŷ Hyll.

  Mwy
 • Diwrnodau Gwaith a Digwyddiadau am fis Mehefin

  Diwrnodau gwaith a digwyddiadau cyffrous yn fis Mehefin yn gynnwys pori cadwraeth, brwydro Jac y Neidiwr ac mae Wythnos Gwirfoddoli yn ôl!

  Mwy
 • Diwrnodau Gwaith a Digwyddiadau am fis Mai

  Diwrnodau gwaith a digwyddiadau cyffrous yn fis Mai yn gynnwys Arolwg o Ddyfrgwn, blas ar ardd Tŷ Hyll a Gweithdy nodi coed cynhenid.

  Mwy
 • Darganfod Bywydau Cyfrinachol Mamaliaid!

  Roedd Bywyd Cyfrinachol Mamaliaid yn weithdy ynghylch mamaliaid a gynhaliwyd yn Tŷ Hyll â chymorth gan Dave Thorpe a Sam Dyer o Grŵp Mamaliaid Gogledd Cymru.  Gan ddefnyddio dulliau uwch-dechnoleg a syml, fe wnaeth cyfranogwyr ddysgu am y mamaliaid sy’n ymweld â thiroedd Tŷ Hyll.  Fe wnaeth dyfais canfod ystlumod ‘Anabat’ Sam ddangos cofnod gweledol […]

  Mwy
 • Nadolig yn Tŷ Hyll

  Ym mis Rhagfyr yn Tŷ Hyll, mae gennym ni ddigwyddiad gwneud addurniadau Nadolig naturiol: eisteddwch ger y tân a gwnewch blethdorch Nadoligaidd hyfryd i addurno drws.  Mae digwyddiadau eraill yn Tŷ Hyll ym mis Rhagfyr yn cynnwys sesiwn adnabod coed yn ystod y gaeaf. Gallwch ddysgu gan arbenigwr sut i adnabod coed pan fydd y […]

  Mwy
 • Swyddog Prosiect newydd i Dŷ Hyll

  Rydym yn falch o groesawu aelod diweddaraf ein tîm, sef Tamsin Fretwell, sydd wedi cael ei phenodi yn Swyddog Prosiect Tyfu Tŷ Hyll. Mae gan Tamsin brofiad helaeth iawn: o’r gwaith ymarferol o reoli gwarchodfeydd i drefnu llawer o ddigwyddiadau i’r cyhoedd. “Bydd rhywbeth ar gael i bawb” meddai Tamsin, pan ofynnwyd iddi am ei chynlluniau, “o helfeydd chwilod i blant i hyfforddiant ffurfiol i ddatblygu sgiliau adnabod, rwy’n awyddus i sicrhau fod prosiect Tyfu Tŷ Hyll yn cynnig rhywbeth a wnaiff apelio at bawb!” Cadwch olwg am ragor o fanylion!

  Mwy
 • Diwrnodau Gwaith Gwirfoddol Mis Awst 2016

  Ein diwrnodau gwaith gwirfoddol a gynhelir ym mis Awst 2016

  Mwy
 • Ty Hyll butterfly

  Mae’n amser i brynu hadau a phlanhigion i’ch gwenyn lleol

  Peidiwch ag anghofio bod na ddewis gwych o blanhigion a hadau sy’n denu gwenyn ar werth yn Tŷ Hyll.

  Mwy
 • Ty Hyll

  Mae Cymdeithas Eryri’n recriwtio

  Swyddog Prosiect (rhan amser): Prosiect ‘Tyfu Tŷ Hyll’. I ennyn diddordeb y cyhoedd a gwirfoddolwyr trwy ddatblygu a darparu cyfleoedd gwirfoddoli, addysg, cyfleoedd hyfforddiant a chyfranogi ymarferol yn Tŷ Hyll.

  Mwy
 • Cwch gwenyn

  Gwenyn yn y Goedwig!

  Y mis hwn, roedd hi’n amser rhoi’r siwt gwenyn arno a chymryd cip olwg y tu mewn i’r cychod gwenyn. Cymerwch olwg ar ein fideo i rannu’r profiad!

  Mwy
 • Gardd Dy Hyll

  Digwyddiadau Mis Ebrill yn Nhŷ Hyll!

  P’un a ydych am ein helpu ni i ofalu am y coetir neu ymuno â ni ar arolwg Amffibiaid ac Ymlusgiaid … Dyma beth sy’n digwydd yn Dŷ Hyll mis Ebrill !! Pob Dydd Llun – Garddio Bywyd Gwyllt: Cyfle i helpu i gynnal a chadw gardd a choetir hardd Tŷ Hyll 2il a 3ydd o […]

  Mwy
 • Diwrnodiau Gwaith Girfoddolwyr Mis Chwefror

  Ymunwch â ni ar ddiwrnodau Gwaith Gwirfoddolwyr ar gyfer mis Chwefror!   2/2 Cynnal a Chadw Celfi – Tŷ Hyll: Dewch draw i helpu i gynnal a chadw’r celfi rydym ni wedi bod yn eu defnyddio trwy gydol 2015. Bydd gennym ni arbenigwr wrth law i gynnig arweiniad i ni ynghylch sut i gynnal a […]

  Mwy