• Adnabod ein gilydd yn well ar gyrsiau cymorth cyntaf!

      Yr wythnos diwethaf cafodd ein tîm staff gyfle i fwynhau eu hunain ar gwrs cymorth cyntaf awyr agored yn Boulder Adventures lle cawsom ddysgu sut i sicrhau diogelwch pawb yn yr awyr agored. Yn ffodus, roedd y tywydd yn hyfryd a chawsom y cyfle i ddysgu yn yr awyr agored. “Rydw i’n teimlo […]

  Continue reading
 • Dysgu am plygu gwrychoedd

  Mae symud mawr i hyrwyddo gwell dealltwriaeth a gwybodaeth am blygu gwrych er mwyn cadw’r crefft yn fyw. Darllenwch sut y daethom ymlaen yn dysgu’r sgil eiconig hyn, yn ogystal â rhoi cynnig arni ein hunain!

  Continue reading
 • Hyfforddiant Achrededig am ddim yn mis Awst

  Uned Achrededig: Cynnal Llwybrau Troed Mynydd a’r Iseldiroedd Yn ystod haf 2018, lansiodd Cymdeithas Eryri uned achrededig newydd mewn cynnal a chadw llwybrau troed. Mae’r uned hon yn caniatáu i chi ddysgu a dangos eich sgiliau cynnal a chadw llwybrau troed – ac mae’n ychwanegiad defnyddiol at eich CV. Mae’r uned hon yn ddelfrydol ar […]

  Continue reading
 • Caru Eryri

  Caru Eryri Gwneud gwahaniaeth yn 2021 Daeth torfeydd o bobl heb eu tebyg o’r blaen i Eryri y llynedd i fwynhau harddwch y Parc Cenedlaethol. Bydd gwyliau o fewn y DU yn siŵr o fod yn boblogaidd eto yn 2021, gyda phobl yn dyheu am ddianc wedi cyfnod clo’r gaeaf, felly mae’n bosibl y bydd […]

  Continue reading
 • Mae’r wythnos i wirfoddolwyr yn ei hôl!

  Ymunwch â Chymdeithas Eryri am wythnos o weithgareddau cadwraeth amrywiol yn Eryri.

  Continue reading
 • Hyfforddiant achrededig am ddim: Sgiliau Cadwraeth Ymarferol

  Hoffech chi gael rhywfaint o brofiad perthnasol yr haf hwn? Fel rhan o weithgareddau hanner can mlwyddiant y Gymdeithas, fe wnaeth Cymdeithas Eryri ystyried y dyfodol a buddsoddi yn ei gwirfoddolwyr – trwy redeg uned Sgiliau Cadwraeth Ymarferol newydd ac achrededig.   Mae’r uned yn caniatáu i chi arddangos eich sgiliau cadwraeth ymarferol, sy’n hanfodol mewn […]

  Continue reading
 • Fy Lleoliad Gwaith gyda Chymdeithas Eryri, gan Emma Wilson

  Cyfrif gan myfyriwr Prifysgol Bangor o’i lleoliad gwaith gyda Chymdeithas Eryri.

  Continue reading
 • Fy Wythnos o Brofiad Gwaith gyda Cymdeithas Eryri, gan Mark Bridges

  Myfyrwr Lefel-A yn rhannu ei hanes o arolwg o lygod y dŵr gyda Cymdeithas Eryri

  Continue reading
 • Sgiliau Cadwraeth Ymarferol: Trwy lygaid gwirfoddolwr

  Yn Chwefror 2017, roeddwn i’n ddigon ffodus i gael fy newis i gyfranogi yn y cwrs Sgiliau Cadwraeth Ymarferol Cyntaf, a gynhaliwyd gan Gymdeithas Eryri fel rhan o ddigwyddiadau eu hanner canmlwyddiant.

  Continue reading
 • Flora_Locale_training_snowd

  Rhaglen Hyfforddiant Flora Locale

  Mae’r rhaglen hyfforddiant Flora Locale ar gyfer pobl sy’n ymwneud â rheoli dylunio ac adfer tirweddau ar gyfer bioamrywiaeth, boed ar fferm, tyddyn, pentref gwyrdd neu ardd. Gwella eich sgiliau adnabod blodau gwyllt neu ddysgu sut i gyflwyno blodau coetir i goedwig newydd … Bydd rhaglen hyfforddiant Flora Locale yn cynnig cyrsiau o dan arweiniad John Harold, […]

  Continue reading