Ddistyllfa Dinorwig wedi ymaelodi fel Aelod Busnes

Distyllfa Dinorwig wedi ymaelodi fel Aelod Busnes

Distyllfa Dinorwig yw’r cwmni ddiweddaraf i ymlaelodi fel Aelod Busnes o Gymdeithas Eryri. Mae’r fusnes newydd wedi’i leoli mewn hen bwthyn chwarelwr wrth ymyl y chwarel enwog uwch ben Llyn Padarn ac yn ddefnyddio perlysiau lleol a dŵr o ffynon naturiol i greu y Jin Llechen Las.

Rydym yn awyddus iawn i helpu mudiadau lleol, yn enwedig yn y sector cadwraeth natur,” meddai Jessica Eade o Ddistyllfa Dinorwig. “Mae Eithinen y Cwrw mewn perygl yn y DU, felly rydym yn ei mewnforio o Macedonia lle mae’n tyfu’n doreth. Byddwn yn hoffi gweld y sefyllfa yma yn newid yn y DU, felly rydym ni wedi partneru gyda mudiadau natur i chefnogi adenedigaeth meryw a phlanhigion eraill.”

Gostyngiad o 10{cfe7b007ef2d97d6c94c66bdf5fd69182957ee376eb8b20ce6b541889da3df98} i aelodau Cymdeithas Eryri

Bydd Distyllfa Dinorwig yn rhoi gostyngiad o 10{cfe7b007ef2d97d6c94c66bdf5fd69182957ee376eb8b20ce6b541889da3df98} ar ei werthiannau i aelodau o Gymdeithas Eryri. Daliwch nhw yn ystod Gŵyl Bwyd a Chrefft Portmeirion ym mis Rhagfyr lle byddant yn lawnsio y Jin Llech Las. Byddant hefyd yn werthu’r jin ar-lein yn fuan.


Gweler pob Aelod Busnes.   Ymaelodi fel Aelod Busnes.

Gin 1       Gin 2

Trowch at tudalen Facebook Distyllfa Dinorwig a dilynwch eu stori ar Instagram: dinorwig_distillery

 

Comments are closed.