• Gwelwn ni chi yn yr Eisteddfod!

  Dewch i weld ni yn yr Eisteddfod Cenedlaethol yn Llanrwst eleni.

  Mwy
 • Pont yr Afon Gam?

  Bont a pheipen arfaethedig 80 trodfedd o hyd – un o sawl pryderon dros cynllun trydan dŵr Cwm Cynfal.

  Mwy
 • Conwy Falls

  Dirnod y Flwyddyn: Rhaeadr y Graig Lwyd!

  Mae Rhaeadr y Graig Lwyd wedi ennill y teitl yng ngwobrau ‘Countryfile Magazine Landmark of the Year’

  Mwy
 • Diolch am helpu i achub afonydd Eryri!

  Diolch am gyfrannu dros £5,300 at ein apêl Achubwch Afonydd Eryri. A diolch i Gyfoeth Naturiol Cymru am wrthod trwyddedau cronni a thynnu dŵr ar gyfer cynllun hydro Conwy.

  Mwy
 • Cais cynllunio Conwy hydro wedi ei dynnu

  Mae Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Noddun yn saff am rwan ond pam mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cefnogi’r prosiect o hyd?

  Mwy
 • Bygythiad o’r newydd i Raeadr y Graig Lwyd

  Dewch i weithredu rwan cyn i ni golli Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Noddun am byth! Mae’r datblygwyr wedi rhoi cais cynllunio newydd gerbron Awdurdod y Parc Cenedlaethol, gyda rhai mân newidiadau.

  Mwy
 • Halen yn y briw

  Datblygwr yn ceisio ‘caniatâd’ ôl-weithredol am fandaliaeth amgylcheddol ar Afon Lâs, Nant Peris.

  Mwy
 • Glyn Rhonwy: peilonau newydd a bygwth i lynnoedd lleol?

  Mae Cymdeithas Eryri yn cwestiynnu sut fydd prosiect storfa bwmp Glyn Rhonwy yn cysylltu â Grid Cenedlaethol, ac am yr effeithiau posibl ar fynediad, ac ar gyrff dŵr lleol, gan gynnwys Llyn Padarn. Mae’r datblygwr yn gwneud cais i ddyblu capasiti’r prosiect.

  Mwy
 • Sgîm pŵer hydro sy wedi ei gynllunio’n ofalus?

  Mae delweddau o gynllun ynni hydro sy’n cael eu hadeiladu yn dangos beth all digwydd ar ôl i jac codi baw gael mynediad i ochr mynydd, er gwaethaf ymgynghoriad priodol â’r awdurdodau.

  Mwy
 • Her wedi achub 1/2 tunnell o CO2

  a dros £1,400 wedi codi i’r Gymdeithas hyd yn hyn. Mae her Codi Can Arbed Carbon wedi cwblhau a mae Frances wedi ymestyn ei tharged i 3,620 can, gan achub hanner tunnell o CO2.

  Mwy
 • Cyngor Gwynedd yn gwastraffu tunelli o CO2…

  …drwy dirlenwi sbwriel caniau diod. Gallai mesur siml sy’n caniatáu i lanhawyr stryd wahanu caniau a gweddill y sbwriel achub cymaint â 180 tunnell o CO2 bob blwyddyn.

  Mwy
 • Ymgyrch caniau ar Radio Wales

  Wrth i Frances agosáu diwedd ei hymgyrch casglu sbwriel alwminiwm, mae hi wedi egluro ei rhesymau am ei hymdrechion ar raglen Radio Wales ‘Country Focus’.

  Mwy
 • Gormod o sbwriel. Targed ‘di daro mis yn fuan 

  2,000 o ganiau diod ‘di ‘codi a 270kg o CO2 ‘di hachub! A yw’n newyddion da neu’n newyddion drwg fod Frances wedi taro ei tharged Codi Can, Arbed Carbon mis yn fuan? Ydych chi wedi ei noddi eto?

  Mwy
 • Ydych chi’n arwr sbwriel?

  Trwy fy her CodiCanArbedCarbon, rwyf wedi cyfarfod llawer o bobl sy’n gwella eu bro lleol drwy godi sbwriel. ‘Sgynnoch chi hanes sbwriel i rannu? Hoffem ei glywed.

  Mwy
 • Peiriant ad-dalu

  A fyddech yn cefnogi talu ernes ar boteli a chaniau diod?

  Mae’r Ceidwadwyr Cymreig a Chyfeillion y Ddaear Cymru wedi galw am gyflwyno system talu ernes orfodol ar gynwysyddion diodydd er mwyn lleihau sbwriel a gwella cyfraddau ailgylchu. Synaid call!

  Mwy
 • Gwrthod cais cynllunio i gynllun trydan dŵr Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Noddun

  A’r enillydd yw…Eryri. Mae’r penderfyniad heddiw i wrthod caniatâd i’r cawr cydwladol ym maes cynhyrchu ynni, RWE, i adeiladu cynllun trydan dŵr ar Afon Conwy, yn newyddion da i breswylwyr a busnesau lleol, cerddwyr, naturiaethwyr, pysgotwyr, caiacwyr, a phobl y mae mannau gwyllt a Pharciau Cenedlaethol yn annwyl iddyn nhw. Wrth annerch aelodau’r Pwyllgor ar […]

  Mwy
 • 1,029 can wedi achub = 142kg o CO2 wedi arbed

  Mae Frances dros hanner ffordd at ei tharged o 2,000 can diod, sy’n golygu bod hi wedi arbed 142kg o CO2. Ydych chi wedi ei noddi eto? Gallech ddarllen rhagor am sbwriel, caniau diod a chynhesu byd eang ar ei blog.

  Mwy
 • Sut mae ¼ tunnell o CO2 yn edrych?

  Bydd fy her sbwriel alwminiwm CodiCanArbedCarbon yn achub 30kg o ganiau diod alwminiwm. Ar ôl i’r caniau hyn gael eu hailgylchu byddaf wedi arbed dros ¼ tunnell o CO2. Ond sut mae ¼ tunnell o CO2 yn edrych?

  Mwy
 • Pam byddaf yn troi llygad dall i sbwriel

  Ar daith siopa i’r dre’n ddiweddar ’nes i basio tomen gas o sbwriel wedi ei gollwng wrth ymyl bin sbwriel. Er fy nghywilydd, nes i gerdded o’i chwmpas hi. Be’ ’naeth fy atal rhag pigo’r sbwriel i fyny a’i roi yn y bin?

  Mwy
 • Sut i gael 14 panad o 1 can diod

  Os welwch chi gan diod, cofiwch ei godi a’i ailgylchu! Felly gallwch arbed digon o ynni i ferwi dŵr ar gyfer 14 panad o de! Pam mae cymaint ohonynt yn mynd i wastraff?

  Mwy