Arddangosfa deithiol yr hanner canmlwyddiant

Arddangosfa deithiol yr hanner canmlwyddiant

Yn dilyn y lansiad yn Eglwys Santes Julitta mis diwethaf, bydd dau gopi o’n harddangosfa Pumdeg Mlynedd yn Ddiweddarach yn teithio i’r llefydd canlynol ar draws y Parc Cenedlaethol yn ystod gweddill 2017:

  • Eglwys Santes Julitta, Capel Curig:23 Gorffennaf – 17 Medi
  • Mynydd Gwefru, Llanberis:25 Gorffennaf – 11 Medi
  • Surf Snowdonia, Dolgarrog:18 Medi – 7 Hydref
  • Plas Tan y Bwlch, Maentwrog: 7 Hydref – 16 Hydref
  • Canolfan y Dechnoleg Amgen, Machynlleth:9 Hydref – 13 Tachwedd
  • Canolfan Ogwen, Nant Ffrancon:16 Hydref – 16 Tachwedd
  • Storiel, Bangor:26 Hydref*
    *Rhan o’n ddigwyddiad More Than Honey gyda Dr Trevor Dines gyda’r hwyr ar 26 Hydref 2017

Mae Cymdeithas Eryri yn ddiolchgar iawn i Harvey a Chyfeillion Eglwys Santes Julitta am eu help i gynhyrchu’r arddangosfa ac am drefnu’r lansiad yng Ngorffennaf.

DSC_1051 DSC_1031

Uchod: Mefys a swigod yn yr heulwen yn ystod lawnsiad ein harddangosfa Pumdeg Mlynedd yn Ddiweddarach yn Eglwys Santes Julitta yn Gorffennaf. Lluniau: Peter Smith 2017.

Comments are closed.