• Dwsinau o wirfoddolwyr yn dod ynghyd i wneud gwahaniaeth yn Eryri

  Mae Cymdeithas Eryri wedi cynnal ei pedwerydd ‘Penwythnos Mentro a Dathlu’ eleni, gyda phartneriaid, noddwyr, gwirfoddolwyr a staff yn dod ynghyd wedi 18 mis hynod o heriol.

  Mwy
 • Yr Wyddfa: Y Mynydd Byw

  Arweiniad cludadwy newydd yn datgelu rhywfaint o fyd natur arbennig yr Wyddfa.

  Mwy
 • Anghofiwch y fflip-flops, mae hyn yn ddifrifol

  Beth yw’r hanfodion ar gyfer mwynhau’r awyr agored mewn modd cyfrifol, a sut fyddai twristiaeth gwir gynaliadwy yn edrych yn Eryri?

  Mwy
 • Cefnogwyr Eryri, mae eich hangen chi arnom ni!

  Rydym wedi ein gosod ar y rhestr fer ar gyfer y Big Give Christmas Challenge eleni gyda’n hymgyrch arfaethedig Adfer Byd Natur Eryri. Helpwch ni i gyrraedd ein targed!

  Mwy
 • Hyfforddiant Achrededig am ddim yn mis Awst

  Uned Achrededig: Cynnal Llwybrau Troed Mynydd a’r Iseldiroedd Yn ystod haf 2018, lansiodd Cymdeithas Eryri uned achrededig newydd mewn cynnal a chadw llwybrau troed. Mae’r uned hon yn caniatáu i chi ddysgu a dangos eich sgiliau cynnal a chadw llwybrau troed – ac mae’n ychwanegiad defnyddiol at eich CV. Mae’r uned hon yn ddelfrydol ar […]

  Mwy
 • Canlyniadau ein cystadleuaeth ffotograffiaeth 2021

  Llongyfarchiadau i’r deuddeg enillydd ein cystadleuaeth ffotograffiaeth Eryri 2021.

  Mwy
 • Mae tymor jac-y-neidiwr yma eto, ac mae angen eich cymorth arnom!

  Fel rhan o Bartneriaeth Tirlun y Carneddau, mae Cymdeithas Eryri’n gweithio i gefnogi cymunedau lleol i fynd i’r afael â’r rhywogaeth ymledol jac-y-neidiwr yn eu hardal leol. Mae clirio jac-y-neidiwr yn orchwyl sy’n cymryd cryn amser ond sy’n hynod o werth chweil – ac mae llawer pâr o ddwylo’n gwneud gwir wahaniaeth yn yr achos […]

  Mwy
 • #CynllunioCanfodCaru – Paratoi am Ŵyl y Banc prysur – gynllunio o flaen llaw!

  Mae partneriaid wedi bod yn cydweithio ers diwedd yr haf diwethaf i roi cynlluniau mewn lle er mwyn rheoli problemau parcio, sbwriel a champio’n anghyfreithlon, gyda’r nod o greu awyrgylch a phrofiadau diogel a chadarnhaol i bawb gan warchod tirwedd a bywyd gwyllt Gogledd Gorllewin Cymru.

  Mwy
 • Diffyg gwybodaeth – tynged natur yng Nghymru?

  Heddiw mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cydnabod nad yw’n gwybod sut mae natur yn ffynnu mewn llawer o safleoedd gwarchodedig

  Mwy
 • Gwirfoddolwyr: mae arnom eich angen chi

  Mae Cymdeithas Eryri yn cydweithio gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, y Bartneriaeth Awyr Agored a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i gynnal rhaglen wirfoddolwyr er mwyn helpu i reoli effeithiau ymwelwyr.

  Mwy
 • Mae hi’n bryd i chi estyn am eich camera: rydym yn lansio ein cystadleuaeth ffotograffiaeth 2021

  Mae Cymdeithas Eryri yn gwahodd ffotograffwyr brwd i anfon eu hoff ddelweddau i mewn erbyn dydd Sul 27 Mehefin 2021.  

  Mwy
 • Caru Eryri 2021

  Helpwch i wneud gwahaniaeth yn Eryri eleni: Cynlluniwch eich taith / Darganfod lleoedd newydd / Gwarchod Eryri

  Mwy
 • Ymgyrch y Big Give yn addunedu i ddyblu cyfraniadau ar-lein i Gymdeithas Eryri

  Peidiwch â methu’r cyfle hwn i sicrhau bod eich cyfraniad i Gymdeithas Eryri yn cael ei ddyblu yn ystod yr wythnos 22-29 2021,

  Mwy
 • Rydym yn recriwtio: Swyddog Project WEDI YMESTYN Y DYDDIAD CAU

  Cyfle cyffroes i ymuno ein tîm!
  Am drafodaeth anffurfiol am y swydd e-bostiwch mary-kate@snowdonia-society.org.uk erbyn 30 Mawrth 2021, os gwelwch yn dda.

  Mwy
 • Coed: pam ein bod yn eu plannu

  Mae plannu coed yn cynyddu graddfeydd goroesi gan fod y coed eisoes wedi mynd heibio’r cyfnod bywyd cynnar bregus ac mi ddylen nhw felly ffynnu, yn wahanol i’r colledion lu sy’n digwydd wrth atgynhyrchu’n naturiol.

  Mwy
 • Gofalu am ein Coedwigoedd Glaw Celtaidd

  Bydd Cymdeithas Eryri ar y cyd â phartneriaid prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd yn cynnal digwyddiadau yn ystod yr haf er mwyn i chi ddarganfod mwy am nodweddion arbennig ein coetiroedd brodorol hynafol yng Nghymru.

  Mwy
 • David Bird yn dod yn ail mewn gwobr genedlaethol

  Mae ein gwirfoddolwr gwych, David Bird, wedi ennill ail wobr mewn gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn sy’n dathlu cyfraniad gwirfoddolwyr mewn parciau cenedlaethol ledled Cymru a Lloegr! Enwebwyd oddeutu 40 o wirfoddolwyr ar gyfer y wobr hon, a drefnir gan yr Ymgyrch dros Barciau Cenedlaethol, felly rydym yn falch iawn o’i lwyddiant. Diolch enfawr i’r cannoedd ohonoch a bleidleisiodd dros David.

  Mwy
 • Caru Eryri

  Caru Eryri Gwneud gwahaniaeth yn 2021 Daeth torfeydd o bobl heb eu tebyg o’r blaen i Eryri y llynedd i fwynhau harddwch y Parc Cenedlaethol. Bydd gwyliau o fewn y DU yn siŵr o fod yn boblogaidd eto yn 2021, gyda phobl yn dyheu am ddianc wedi cyfnod clo’r gaeaf, felly mae’n bosibl y bydd […]

  Mwy
 • Rhag ofn ichi ei golli…

  Mae ein sgwrs ar-lein ddiweddaraf gan Robbie Blackhall-Miles ar gael i wylio YMA.

  Mwy
 • Pleidiwch dros David!

  Mae ein gwirfoddolwr ymroddedig, David Bird ar y rhestr fer ar gyfer gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn genedlaethol! Dewisir yr enillydd gan y cyhoedd mewn ffrâm amser byr iawn: pleidleisiwch dros David rŵan cyn i’r pleidleisio dod i ben ddydd Mercher hwn! Mae David wedi bod yn wirfoddolwr selog gyda Chymdeithas Eryri ers gwirfoddoli gyda ni […]

  Mwy