• Ffordd ymlaen i Lanbedr?

  Cais cynllunio ar gyfer ffordd newydd yn Llanbedr i gael ei gyflwyno’n ôl i’r Pwyllgor Cynllunio.

  Mwy
 • Enillir rhai brwydau…

  Mae penderfyniadau diweddar yn amlygu’r angen am amddiffyniadau cyson a chryf ym mhob cam o’r system cynllunio, wrth i’r pwysau i ddatblygu fygwth rhinweddau arbennig Eryri.

  Mwy
 • Pont yr Afon Gam?

  Bont a pheipen arfaethedig 80 trodfedd o hyd – un o sawl pryderon dros cynllun trydan dŵr Cwm Cynfal.

  Mwy
 • Prosiect gwirfoddoli yn Eryri yn ennill gwobr genedlaethol

  Dywedodd Mary-Kate Jones o Gymdeithas Eryri: “Mae’n wych fod yr oriau a’r diwrnodau lawer a dreulir gan ein Gwirfoddolwyr gweithgar i gynorthwyo tirweddau hardd Eryri wedi cael eu cydnabod. Gyda’n gilydd, byddwn yn atgyweirio llwybrau troed, yn brwydro rhywogaethau ymledol, yn rheoli cynefinoedd bywyd gwyllt ac yn gwneud cymaint yn rhagor.”

  Mwy
 • Love will tear us apart, again*

  Mae dadl ynghylch taliadau rheoli tir yn bygwth dadwneud degawdau o waith cadwraeth natur.

  Mwy
 • Rhestr Fer Gwobr ‘Park Protector’ yn dathlu prosiect yn Eryri.

  Mae ein prosiect gwirfoddoli wedi cael ei gynnwys ar restr fer Gwobr Amddiffynnydd y Parc gan yr Ymgyrch dros Barciau Cenedlaethol.

  Mwy
 • Pam, Arglwydd… ?

  Diwrnod arall yn y gwaith i gyfarwyddwr Cymdeithas Eryri…

  Mwy
 • Fy wythnos yn rhoi rhywbeth yn ôl i Eryri

  Fe wnes i ddysgu cymaint yn ystod yr wythnos, yn amrywio o ddefnyddio offer syml i ddatblygu gwell dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o’r holl waith caled sy’n digwydd er mwyn cynnal a chadw’r llwybrau troed o amgylch Eryri.

  Mwy
 • Ydych chi’n frwdfrydig ynghylch cadwraeth?

  Mae’r uned yn ddelfrydol i’r sawl sy’n dymuno dull mwy ffurfio o ddangos prawf o’u profiad ymarferol a’u gwybodaeth. 

  Mwy
 • Fe wnaethoch chi helpu ni enill!

  Fel rhan o wythnos elusennau bychan, roedd Localgiving yn rhoi gwobrau i elusennau oedd wedi casglu’r nifer uchaf o gyfraniadau unigol.   Llwyddodd eich cyfraniadau chi i wneud gwahaniaeth go iawn, oherwydd rydym ni bellach wedi cael ein hysbysu ein bod ni wedi ennill y wobr gyntaf o £300.  

  Mwy
 • Wythnos gwirfoddoli – Help llaw i Eryri!

  Cynhaliwyd Wythnos Gwirfoddolwyr rhwng 4 ac 8 Mehefin eleni, a bu’n llwyddiant ysgubol – oherwydd y tywydd hyfryd y gwnaethom ni ei fwynhau ac oherwydd rhesymau eraill hefyd!

  Mwy
 • Beth nesaf i Barciau Cenedlaethol Cymru?

  Diweddariad yn dilyn Datganiad y Gweinidog

  Mwy
 • Cymdeithas Eryri yn buddsoddi yng nghadwraethwyr y dyfodol

  This accredited unit is great for people who already volunteer with us, or for those who are keen to begin.

  Mwy
 • Gwirfoddoli: Trwy lygaid o wirfoddolwyr

  Cawn glywed gan ddau o’n gwirfoddolwyr rheolaidd, Jordan Mann a Sarah McGuiness, am eu profiadau o wirfoddoli i Gymdeithas Eryri.

  Mwy
 • Mae’r Gweinidog wedi cyhoeddi ei phenderfyniad i ‘oedi a ac adlewyrchu ar weithgareddau a dyfodol’

  Uchod: dirprwyon yn ein cynhadledd ‘Wynebu’r Dyfodol’ ym mis Hydref yn cadw llygad ar faterion y Parc Cenedlaethol. Llun: Laurence Clark Mae Cymdeithas Eryri yn anfon ei llongyfarchiadau calonnog i Hannah Blythin AC (llun o’r Daily Post isod) ar sicrhau dechrau da i’w swydd fel Gweinidog yr Amgylchedd. Mewn ychydig iawn o amser mae hi […]

  Mwy
 • Cynhadledd pen-blwydd yn 50 yn annog dadleuon dros ddyfodol Parciau Cenedlaethol

  Dros 70 o bobl yn cymryd rhan yn cynhadledd ‘Wynebu’r Dyfodol’ yng nghanol Eryri.

  Mwy
 • Minister describes concerns over Future Landscapes proposals as ‘mischief -making’

  Arrogant isn’t a good look when the entire conservation sector is asking you to think again.

  Mwy
 • Sicrhau Dyfodol i’r Tirweddau – ymatebwch erbyn 30 Medi

  Bydd ymgynghoriad Llywodraeth Cymru yn cau ar 30 Medi – gweithredwch yn gyflym i sicrhau fod ein Parciau Cenedlaethol a’n AoHNE yn cadw’r dulliau amddiffyn mae eu hangen arnynt.

  Mwy
 • Mae Cymdeithas Eryri’n recriwtio

  Bydd ein gwirfoddolwyr yn gweithio’n galed i ofalu am fannau arbennig a chynefinoedd bywyd gwyllt ledled Eryri.Bydd ein gwirfoddolwyr yn gweithio’n galed i ofalu am fannau arbennig a chynefinoedd bywyd gwyllt ledled Eryri. Yn ogystal â diwrnodau gwaith gwirfoddol, rydym ni hefyd yn cynnig rhaglen helaeth o weithgareddau hyfforddiant sy’n berthnasol i rinweddau arbennig Eryri. Rydym ni wrthi’n recriwtio Swyddog Prosiect i ymuno â’n tîm. Bydd deiliad y swydd yn cymryd cyfrifoldeb beunyddiol am amrywiaeth o ddiwrnodau gwaith cadwraeth a gweithgareddau hyfforddiant.

  Mwy
 • Fy Lleoliad Gwaith gyda Chymdeithas Eryri, gan Emma Wilson

  Cyfrif gan myfyriwr Prifysgol Bangor o’i lleoliad gwaith gyda Chymdeithas Eryri.

  Mwy