• Aur o dan yr eithin

  Aur o dan yr eithin gan Owen Davies I lawer ohonom, mae cribau uchel a chymoedd cudd y Carneddau yn darparu dihangfa arallfydol o’n bywydau sy’n gynyddol drefol. Efallai y bydd yn syndod, felly, darganfod bod y stori sydd ynghlwm wrth y llechweddau yma’n datgelu sawl cyfnod o weithgaredd dwys gan bobl. O’r henebion Neolithig […]

  Mwy
 • Grant Gwirfoddoli Cymru yn cefnogi Partneriaeth Caru Eryri

  Mae paratoadau yn digwydd yn barod ar gyfer rhaglen arloesol Caru Eryri eleni.

  Mwy
 • Nadolig llewyrchus i fyd natur Eryri diolch i ymgyrch codi arian

  Canlyniad rhagorol diolch i gefnogwyr Gymdeithas Eryri.

  Mwy
 • Cyfle Swydd: Gweinyddwr Digwyddiadau a Gwirfoddolwyr

  Os hoffech ddatblygu ystod o fedrau digidol a swyddfa wrth helpu i warchod yr amgylchedd, yna efallai mai dyma’r swydd i chi.

  Mwy
 • Mawn: byw a marw

  Pam mae mawndiroedd yn bwysig i daclo newid yn yr hinsawdd. Erthygl gan ein Cyfarwyddwr John Harold.

  Mwy
 • Yr Wyddfa: Y Mynydd Byw

  Arweiniad cludadwy newydd yn datgelu rhywfaint o fyd natur arbennig yr Wyddfa.

  Mwy
 • Anghofiwch y fflip-flops, mae hyn yn ddifrifol

  Beth yw’r hanfodion ar gyfer mwynhau’r awyr agored mewn modd cyfrifol, a sut fyddai twristiaeth gwir gynaliadwy yn edrych yn Eryri?

  Mwy
 • Cefnogwyr Eryri, mae eich hangen chi arnom ni!

  Rydym wedi ein gosod ar y rhestr fer ar gyfer y Big Give Christmas Challenge eleni gyda’n hymgyrch arfaethedig Adfer Byd Natur Eryri. Helpwch ni i gyrraedd ein targed!

  Mwy
 • Canlyniadau ein cystadleuaeth ffotograffiaeth 2021

  Llongyfarchiadau i’r deuddeg enillydd ein cystadleuaeth ffotograffiaeth Eryri 2021.

  Mwy
 • Mae tymor jac-y-neidiwr yma eto, ac mae angen eich cymorth arnom!

  Fel rhan o Bartneriaeth Tirlun y Carneddau, mae Cymdeithas Eryri’n gweithio i gefnogi cymunedau lleol i fynd i’r afael â’r rhywogaeth ymledol jac-y-neidiwr yn eu hardal leol. Mae clirio jac-y-neidiwr yn orchwyl sy’n cymryd cryn amser ond sy’n hynod o werth chweil – ac mae llawer pâr o ddwylo’n gwneud gwir wahaniaeth yn yr achos […]

  Mwy
 • Rydym yn recriwtio: Swyddog Project WEDI YMESTYN Y DYDDIAD CAU

  Cyfle cyffroes i ymuno ein tîm!
  Am drafodaeth anffurfiol am y swydd e-bostiwch mary-kate@snowdonia-society.org.uk erbyn 30 Mawrth 2021, os gwelwch yn dda.

  Mwy
 • Coed: pam ein bod yn eu plannu

  Mae plannu coed yn cynyddu graddfeydd goroesi gan fod y coed eisoes wedi mynd heibio’r cyfnod bywyd cynnar bregus ac mi ddylen nhw felly ffynnu, yn wahanol i’r colledion lu sy’n digwydd wrth atgynhyrchu’n naturiol.

  Mwy
 • Gofalu am ein Coedwigoedd Glaw Celtaidd

  Bydd Cymdeithas Eryri ar y cyd â phartneriaid prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd yn cynnal digwyddiadau yn ystod yr haf er mwyn i chi ddarganfod mwy am nodweddion arbennig ein coetiroedd brodorol hynafol yng Nghymru.

  Mwy
 • David Bird yn dod yn ail mewn gwobr genedlaethol

  Mae ein gwirfoddolwr gwych, David Bird, wedi ennill ail wobr mewn gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn sy’n dathlu cyfraniad gwirfoddolwyr mewn parciau cenedlaethol ledled Cymru a Lloegr! Enwebwyd oddeutu 40 o wirfoddolwyr ar gyfer y wobr hon, a drefnir gan yr Ymgyrch dros Barciau Cenedlaethol, felly rydym yn falch iawn o’i lwyddiant. Diolch enfawr i’r cannoedd ohonoch a bleidleisiodd dros David.

  Mwy
 • Pleidiwch dros David!

  Mae ein gwirfoddolwr ymroddedig, David Bird ar y rhestr fer ar gyfer gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn genedlaethol! Dewisir yr enillydd gan y cyhoedd mewn ffrâm amser byr iawn: pleidleisiwch dros David rŵan cyn i’r pleidleisio dod i ben ddydd Mercher hwn! Mae David wedi bod yn wirfoddolwr selog gyda Chymdeithas Eryri ers gwirfoddoli gyda ni […]

  Mwy
 • Gwanwyn – gobaith ar gyfer 2021! Y diweddaraf gan Gymdeithas Eryri

  Dyma’r gwanwyn wedi cyrraedd, gan ddod â gobaith ar gyfer 2021. Yn gyntaf yr eirlysiau, yna caneuon yr adar, crocysau a rŵan cennin Pedr, cynffonnau ŵyn bach ar y coed cyll a heulwen – pa wahaniaeth mewn cwpl o wythnosau! Y llynedd pan glywsom am y coronafirws yn gyntaf ni allem fod wedi dychmygu cymaint fyddai […]

  Mwy
 • Rhag ofn ichi ei golli…

  Mae’r sgwrs ‘Ail-ymweld â Ddad-dofi’ ar gael i wylio ar-lein

  Mwy
 • Cynllun Eryri: Cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer Parc Cenedlaethol Eryri

  Bydd Cymdeithas Eryri yn helpu i wireddu cynllun tymor hir newydd ac arloesol ar gyfer Eryri.

  Mwy
 • Coed ar gyfer y dyfodol

  Fel y gwyddoch eisoes, o bosib, mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn bwriadu plannu 20 miliwn o goed brodorol dros y degawd nesaf fel rhan o’u Cynllun Apêl Coedlannau. Er bod cynyddu gorchudd coed drwyddo draw yn bwysig, cyn bwysiced â hyn yw sicrhau tarddle y coed yma. Gyda bygythiadau cynyddol i goed gan heintiau a newid […]

  Mwy
 • Gwyliwch ein Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol 2020 ar-lein

  Siawns i weld adroddiadau a chyflwyniadau o’n Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol eleni gydag ymddiriedolwyr, staff a llwyth o aelodau Cymdeithas Eryri ar ddydd Sadwrn 17 o Hydref 2020.

  Mwy