• cwm_glas_hydro_snowdonia

  Cynllun hydro Cwm Glas: beth sy’n digwydd yn nhirwedd gwylltaf Cymru?

  Yn ôl yr elusen cadwraeth Cymdeithas Eryri, mae Greenearth Hydro, y cwmni sy’n gyfrifol am gynllun hydro Afon Gennog yn Nant Peris, yn torri amodau eu caniatâd cynllunio ac yn difwyno rhan ddilychwin o dirwedd y Parc Cenedlaethol. Dywedodd Cyfarwyddwr Cymdeithas Eryri John Harold, “Beth oedd ar ben y datblygwyr yn gwneud y fath beth?  […]

  Mwy
 • dotterel_snowdonia

  Yn eisiau: mynyddwyr i ganfod hutanod y mynydd

  A fyddwch chi’n treulio amser ar fynyddoedd uchel Eryri?  Allwch chi ein helpu i ganfod hutan y mynydd, aderyn hardd ac arbennig sy’n trigo fry yn y mynyddoedd? Mae hanes bywyd yr hutan yn anarferol iawn.  Mae hutanod benywaidd yn fwy lliwgar na’r gwrywod, a’r benywod fydd yn gwneud mwyafrif yr ystumiau paru. Ar y […]

  Mwy
 • national _parks_matter_snowdonia

  Mae Tirweddau a Ddiogelir o Bwys

  Yn gynharach yn 2014, datganwyd Adolygiad o Lywodraethu o Dirweddau Dynodedig yng Nghymru gan Banel annibynnol. gan John Griffiths, y Gweinidog Llywodraeth Cymru ar gyfer Parciau Cenedlaethol. Focws y Panel fydd, ymhlith pethau eraill, dynodiad sengl ar gyfer Parciau Cenedlaethol ac AHNE. Ni phenderfynwyd eto a fydd Awdurdodau Parciau Cenedlaethol yn cadw eu pwerau cynllunio, […]

  Mwy
 • Ymgynghoriad Glyn Rhonwy

  Mae Cymdeithas Eryri yn cwestiynnu sut fydd prosiect storfa bwmp Glyn Rhonwy yn cysylltu â Grid Cenedlaethol. Darllenwch ein cyflwyniad i ymgynghoriad y datblygwr. Having obtained planning permission from Gwynedd Council for a 49.9MW pumped storage development at Glyn Rhonwy, Snowdonia Pumped Hydro Ltd (SPH) are now applying to double the capacity of the project to […]

  Mwy
 • climb-snowdon

  Mae RAW Adventures yn arwain y ffordd

  RAW Adventures yn arwain y ffordd o ran cyfrifoldeb at yr amgylchedd. Bydd Kate a Ross Worthington yn enwau cyfarwydd i unrhyw un sydd wedi cynorthwyo yn ystod diwrnodau gwaith Cymdeithas Eryri yn clirio sbwriel neu gynnal llwybrau troed ar yr Wyddfa eleni.  Mae eu busnes – RAW Adventures – yn cynnig gwasanaeth tywys grwpiau ac […]

  Mwy
 • archive_volunteer_snowdonia

  Yn eisiau: gwirfoddolwr archifo

  Allech helpu? Wrth dacluso’r swyddfa yn ddiweddar, fe wnaethom ganfod y poster hwn sy’n hysbysebu Cyfarfod Cyhoeddus cyntaf y Gymdeithas. Teimlad gostyngedig yw sylweddoli fod y weledigaeth oedd wrth wraidd y cyfarfod hwnnw a gynhaliwyd ar ddydd Sadwrn 10 Mehefin 1967 yn dal yn berthnasol hyd heddiw. Mae hanner canfed pen-blwydd y Gymdeithas ar y gorwel, […]

  Mwy
 • Chwilio am newyddion hŷn?

    Gweler yr archif newyddion oddi ar hen wefan Gymdeithas Eryri.      

  Mwy
 • Llwyddiant arfordir i arfordir

  Mae gwirfoddolwraig Gymdeithas Eryri, Glynis Archer, wedi llwyddo cerdded pob 197 milltir o’r llwybr Arfordir i Arfordir ac mae awydd arni ddiolch i bawb sy wedi ei noddi hi. Hyd yn hyn mae hi wedi codi £640 at ei dwy elusen a ddewiswyd, sef Cymdeithas Eryri a Bywyd Gwyllt Glaslyn, fydd yn rhannu’r cyfanswm. Rhowch […]

  Mwy