• Newid er gwell: eich arweiniad i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus Eryri

  Rhowch gynnig ar drafnidiaeth gyhoeddus i wneud Eryri’n fwy cynaliadwy.

  Mwy
 • Parcio cynaliadwy a chynlluniau trafnidiaeth ar y gweill ar gyfer mannau poblogaidd Eryri

  Mae Partneriaeth Yr Wyddfa yn ymgynghori ar ei strategaeth ddrafft i wella mynediad a chysylltedd yn ardaloedd Yr Wyddfa ac Ogwen ym Mharc Cenedlaethol Eryri gyda chymorth Trafnidiaeth i Gymru.

  Mwy
 • Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn treialu rhagarchebu tocynnau parcio ym Mhen y Pass.

  Yn dilyn adolygu’r mesurau brys a roddwyd mewn lle ar y cyd â phartneriaid, fe fydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn adeiladu ar y llwyddiant drwy dreialu system rhagarchebu tocynnau ym maes parcio Pen-y-Pass ar benwythnosau a gwyliau banc am weddill yr haf.

  Mwy
 • Croeso’n ôl i’r dyfodol

  “Wrth croesawu pobl yn ôl, mae’n rhaid i ni ganolbwyntio ar sut hoffem weld twristiaeth ar waith yn Eryri”

  Mwy
 • Ffordd ymlaen i Lanbedr?

  Cais cynllunio ar gyfer ffordd newydd yn Llanbedr i gael ei gyflwyno’n ôl i’r Pwyllgor Cynllunio.

  Mwy
 • Gwasanaeth bws Betws-y-Coed – Conwy’n dod i ben

  Mae Bysiau Arriva Cymru wedi rhoi gwybod i Gyngor Conwy y bydd Gwasanaeth Bws 19 sy’n gweithredu rhwng Betws y Coed a Chonwy, yn dod i ben ar 1 Mai, 2016. Mae’r Cyngor yn gwahodd teithwyr sy’n defnyddio gwasanaeth anfon sylwadau am y gwasanaeth presennol a’u gofynion

  Mwy
 • Clawr cylchgrawn

  Cylchgrawn yr hydref

  Mae rhifyn hydref o ein cylchgrawn nawr ar gael, a thrafnidiaeth yn Eryri yw’r thema. Darllen y cylchgrawn ar-lein. Yn y Golygyddol medda John Harold, Cyfarwyddwr y Gymdeithas: “Hydref yn Eryri: coedydd sy’n cynnal ffyngau aeddfed, afonydd yn gorlifo yn dilyn cawodydd trymion, a dyddiau perffaith prin gydag awyr las trawiadol uwchben y bryniau. Mae […]

  Mwy