• Gwirfoddolwch am ddiwrnod ac fe gewch chi ginio am ddim!

  Mae angen gynorthwywyr ar gyfer y her flynyddol ‘Fabian4 Dyffryn Conwy Mountain Challenge’ ar ddydd Sul 9 o Fedi.

  Mwy
 • Cipolwg ar ein gwaith yn ystod y gaeaf

  Diolch o galon i’r sawl ohonoch chi sydd wedi mentro allan yn ystod tywydd garw misoedd y gaeaf!

  Mwy
 • Gwirfoddoli: Trwy lygaid o wirfoddolwyr

  Cawn glywed gan ddau o’n gwirfoddolwyr rheolaidd, Jordan Mann a Sarah McGuiness, am eu profiadau o wirfoddoli i Gymdeithas Eryri.

  Mwy
 • Mae Cymdeithas Eryri’n recriwtio

  Bydd ein gwirfoddolwyr yn gweithio’n galed i ofalu am fannau arbennig a chynefinoedd bywyd gwyllt ledled Eryri.Bydd ein gwirfoddolwyr yn gweithio’n galed i ofalu am fannau arbennig a chynefinoedd bywyd gwyllt ledled Eryri. Yn ogystal â diwrnodau gwaith gwirfoddol, rydym ni hefyd yn cynnig rhaglen helaeth o weithgareddau hyfforddiant sy’n berthnasol i rinweddau arbennig Eryri. Rydym ni wrthi’n recriwtio Swyddog Prosiect i ymuno â’n tîm. Bydd deiliad y swydd yn cymryd cyfrifoldeb beunyddiol am amrywiaeth o ddiwrnodau gwaith cadwraeth a gweithgareddau hyfforddiant.

  Mwy
 • Fy Lleoliad Gwaith gyda Chymdeithas Eryri, gan Emma Wilson

  Cyfrif gan myfyriwr Prifysgol Bangor o’i lleoliad gwaith gyda Chymdeithas Eryri.

  Mwy
 • Cymerwch ran yn ein digwyddiad Gwneud Gwahaniaeth ym mis Medi

  Ymunwch Gymdeithas Eryri ar y digwyddiad gwirfoddoli yma ar ddydd Gwener 29 a dydd Sadwrn 30 o Fedi: 2 ddiwrnod, 100+ o wirfoddolwyr, 1 BBQ a bwcedi o hwyl!

  Mwy
 • Fy Wythnos o Brofiad Gwaith gyda Cymdeithas Eryri, gan Mark Bridges

  Myfyrwr Lefel-A yn rhannu ei hanes o arolwg o lygod y dŵr gyda Cymdeithas Eryri

  Mwy
 • Sgiliau Cadwraeth Ymarferol: Trwy lygaid gwirfoddolwr

  Yn Chwefror 2017, roeddwn i’n ddigon ffodus i gael fy newis i gyfranogi yn y cwrs Sgiliau Cadwraeth Ymarferol Cyntaf, a gynhaliwyd gan Gymdeithas Eryri fel rhan o ddigwyddiadau eu hanner canmlwyddiant.

  Mwy
 • Dyfodol Eryri – eich cyfle i cymryd rhan yn yr ymgynghoriaeth

  Public consultation on the new Snowdon Partnership Plan opens today !

  Mwy
 • litter pick

  Diolch am fis Ebrill

  Diolch am mis Ebrill.

  Mwy
 • Diwrnodau Gwaith a Digwyddiadau am fis Mehefin

  Diwrnodau gwaith a digwyddiadau cyffrous yn fis Mehefin yn gynnwys pori cadwraeth, brwydro Jac y Neidiwr ac mae Wythnos Gwirfoddoli yn ôl!

  Mwy
 • Mae’r Coop yn helpu i ariannu trafnidiaeth i’n gwirfoddolwyr

  Shopping at the Co-op Llanrwst will contribute! Thank you to the Co-op for choosing transport for the Snowdonia Society’s Ecosystem Project to benefit from their Local Community Fund.

  Mwy
 • Diwrnodau Gwaith a Digwyddiadau am fis Mai

  Diwrnodau gwaith a digwyddiadau cyffrous yn fis Mai yn gynnwys Arolwg o Ddyfrgwn, blas ar ardd Tŷ Hyll a Gweithdy nodi coed cynhenid.

  Mwy
 • Gweithiodd ein gwirfoddolwyr trwy dywydd gwallgof mis Mawrth!

  Cafwyd ysbeidiau heulog ym mis Mawrth, ond bu’n rhaid i’n gwirfoddolwyr wynebu rhywfaint o law trwm hefyd. Fe aethant allan yn y glaw a’n hindda i blannu coed, glanhau traethau, trwsio ffensys, garddio er budd bywyd gwyllt a chynnal a chadw coetiroedd.

  Mwy
 • Trem yn ôl ar fis Chwefror

  Ni wnaeth tywydd gwlyb mis Chwefror rwystro ein gwirfoddolwyr gweithgar rhag mynd allan i weithio er lles Eryri! Fe wnaethant weithio’n galed i reoli coetiroedd, clirio llwybrau, plannu coed a chlirio bambŵ.

  Mwy
 • Cefnogi Surfers Against Sewage

  Mae Cymdeithas Eryri yn cefnogi deiseb Surfers Against Sewage i ailgyflwyno taliadau ad-daladwy ar boteli i atal llygredd plastig yn ein cefnforoedd.

  Mwy
 • Starry Nigh

  Sialens Cofnodwyr yr Awyr Dywyl 2017

  Mae Cymdeithas Eryri yn edrych am wirfoddolwyr i helpu mesur ansawdd Awyr Dywyll Eryri.

  Mwy
 • Cefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri i gynllun uchelgeisiol ar gyfer y Carneddau.

  Cyhoeddwyd heddiw fod Partneriaeth Tirwedd y Carneddau wedi derbyn cymeradwyaeth gychwynnol ar gyfer grant o £1.92m gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) drwy ei rhaglen Partneriaeth Tirwedd.

  Mwy
 • Swyddog Prosiect newydd i Dŷ Hyll

  Rydym yn falch o groesawu aelod diweddaraf ein tîm, sef Tamsin Fretwell, sydd wedi cael ei phenodi yn Swyddog Prosiect Tyfu Tŷ Hyll. Mae gan Tamsin brofiad helaeth iawn: o’r gwaith ymarferol o reoli gwarchodfeydd i drefnu llawer o ddigwyddiadau i’r cyhoedd. “Bydd rhywbeth ar gael i bawb” meddai Tamsin, pan ofynnwyd iddi am ei chynlluniau, “o helfeydd chwilod i blant i hyfforddiant ffurfiol i ddatblygu sgiliau adnabod, rwy’n awyddus i sicrhau fod prosiect Tyfu Tŷ Hyll yn cynnig rhywbeth a wnaiff apelio at bawb!” Cadwch olwg am ragor o fanylion!

  Mwy
 • Diwrnodau Gwaith Gwirfoddol Mis Awst 2016

  Ein diwrnodau gwaith gwirfoddol a gynhelir ym mis Awst 2016

  Mwy