CCB – siaradwr gwadd wedi newid

Yn anffodus, oherwydd amgylchiadau annisgwyl, mae Alun Ffred Jones AC wedi tynnu allan fel siaradwr yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2015 (17 Hydref).

Rydym yn ddiolchgar iawn i Sabine Nouvet am gamu i mewn ar fyr rybudd. Sabine yw Ceidwad Cadwraeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gyfer Eryri a Llŷn. Bydd yn rhoi sgwrs ar brosiect diddorol a phwysig, ‘Cadwraeth Bugeilio – Opsiynau newydd ar gyfer adfer cynefinoedd yn ucheldiroedd Cymru?

Mae Sabine yn siaradwraig ardderchog felly yr ydym yn annog i chi gofrestru i fynyfchu’r CCB nawr!

Lawrlwytho ffurflen gofrestru

Manylion llawn am y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

 

Comments are closed.