• Arolwg o Lygod y Dŵr a Hyfforddiant ynghylch hynny

  Arolwg o Lygod y Dŵr a Hyfforddiant ynghylch hynny Archebu lle yn hanfodol, Cludiant am ddim o Bangor a Chaernarfon Bydd Grŵp Mamaliaid Gogledd Cymru yn cynnal gweithdy adnabod llygod y dŵr, gan gychwyn â chyflwyniad ynghylch gwaith maes i gyflwyno sgiliau i ganfod yr anifeiliaid hyn a nodi arwyddion o’u presenoldeb. Cynhelir y gweithdy yn […]

  Mwy
 • Diwrnod Adnabod Gwas y Neidr

  Diwrnod Adnabod Gwas y Neidr Archebu lle yn hanfodol, Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael. £10 cost (blaendal i wirfoddolwyr) Beth yw’r gwahaniaethau rhwng Gweision y Neidr a Mursennod? Cynhelir y digwyddiad hwn yng Nghanolfan Gadwraeth hardd Pensychnant, ac mae’n gyfle gwych i ddysgu am fath diddorol o bryfyn a mwynhau’r olygfa ar yr un […]

  Mwy
 • Cynnal a Chadw Llwybrau Troed

  Cynnal a Chadw Llwybrau Troed Archebu lle yn hanfodol, Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael. Mwynhewch olygfeydd ysblennydd o’r Garn wrth i ni ymuno â thîm cynnal llwybrau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i gyfranogi mewn diwrnod o waith boddhaus.  Hyd yn hyn eleni, rydym ni wedi helpu’r tîm i glirio draeniau a cheuffosydd, gosod cerrig sarn a […]

  Mwy
 • beach-clean

  Glanhau Traeth

  Glanhau Traeth Archebu lle yn hanfodol, Cludiant am ddim o Bangor a Chaernarfon Mae sbwriel ar ein traethau wedi bod yn bwnc llosg yn y newyddion cenedlaethol yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf.  Ymunwch â ni i dreulio diwrnod yn gweithio ar draeth Morfa Dyffryn wrth i ni weithredu’n uniongyrchol mewn ymateb i hyn.  Yn […]

  Mwy
 • Cynnal Llwybrau Troed yr Wyddfa

  Cynnal Llwybrau Troed yr Wyddfa Archebu lle yn hanfodol, Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael. Dewch i’n helpu ni i gynnal a chadw rhai o lwybrau troed mwyaf poblogaidd y wlad. Mae ar lwybrau troed Eryri angen gwaith cynnal a chadw cyson oherwydd bydd 500,000 o bobl yn troedio arnynt bob blwyddyn. Os ydych chi’n […]

  Mwy
 • Arolwg Llwybr Llechi Eryri

  Arolwg Llwybr Llechi Eryri Archebu lle yn hanfodol, Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael. Mae’n flwyddyn ers cwblhau’r llwybr.  Gofynnwyd i Wirfoddolwyr Cymdeithas Eryri gynorthwyo i gynnal Llwybr Llechi Eryri. Mae Llwybr Llechi Eryri yn gylchdaith 85 milltir sy’n galluogi cerddwyr i archwilio treftadaeth ddiwydiannol y pentrefi llechi sydd wedi’u gwasgaru o amgylch mynyddoedd Eryri. […]

  Mwy
 • Brwydro Jac y neidiwr

  Brwydro Jac y neidiwr Archebu lle yn hanfodol, Cludiant am ddim o Bangor a Chaernarfon Mae Jac y neidiwr yn blanhigyn ymledol, estron. Bydd clystyrau trwchus ohono yn mygu planhigion eraill, gan wthio allan y cymunedau o blanhigion cynhenid, and phan fydd yn cilio yn y gaeaf, bydd yn gadael glannau afonydd gwag sy’n fwy […]

  Mwy
 • Rheoli Coetiroedd

  Rheoli Coetiroedd Archebu lle yn hanfodol, Byddwn yn cydweithio â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i helpu i reoli a gwella coedydd derw hanfodol bwysig yng nghyffiniau Ganllwyd.  Byddwn yn gweithio i helpu’r rhywogaethau prin a ganfyddir yma trwy gynorthwyo’r coedwigwyr i glirio’r prysgoed.  Bydd ein gwaith yn gwella cynefin y rhywogaethau hyn yn y coetir ac yn […]

  Mwy
 • Ffensio

  Ffensio Archebu lle yn hanfodol, Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael. Ers cymryd gofal am y fferm yn 2016, mae Canolfan Gadwraeth Pensychnant wedi ymgymryd ag amrywiaeth o heriau newydd a chyffrous.  Un o’r heriau hyn yw cynnal terfynau’r caeau.  Mae pori ar gyfer cadwraeth a dynodi llecynnau at ddibenion pori yn bwysig i’r tîm, […]

  Mwy
 • Brwydro Jac y neidiwr

  Brwydro Jac y neidiwr Archebu lle yn hanfodol, Cludiant am ddim o Bangor a Chaernarfon Mae Jac y neidiwr yn blanhigyn ymledol, estron. Bydd clystyrau trwchus ohono yn mygu planhigion eraill, gan wthio allan y cymunedau o blanhigion cynhenid, and phan fydd yn cilio yn y gaeaf, bydd yn gadael glannau afonydd gwag sy’n fwy […]

  Mwy
 • Gwneud Arwyddbyst

  Gwneud Arwyddbyst Archebu lle yn hanfodol Dewch i fwynhau gweithgaredd ymarferol wrth i ni gydweithio â’r Ymddiriedolaeth Coedlannau a Kehoe Countryside i wneud arwyddbyst a gatiau pren hollt. Lleoliad y gweithgaredd fydd Fferm Llennyrch, fferm fynydd Gymreig wych a leolir mewn tirwedd sy’n cynnwys Coetir Celtaidd gwerthfawr sy’n rhan o chwedloniaeth Cymru. Cysyllwtch ag Dan […]

  Mwy
 • Clirio Eithin o safle Archeolegol

  Clirio Eithin o safle Archeolegol Archebu lle yn hanfodol Mae arnom ni angen eich cymorth i at y safle archeolegol hwn rhag cael ei fygu gan eithin! Dewch gyda ni i daclo’r eithin trafferthu a dysgwch ragor am archeoleg ac ecoleg y safle hwn. Mae’r ddelwedd yn dangos lleoliad dyrchafedig y safle sy’n edrych dros […]

  Mwy
 • Brwydro Jac Y Neidiwr, Pen Y Gwryd

  Brwydro Jac Y Neidiwr, Pen Y Gwryd Archebu lle yn hanfodol Mae Jac Y Neidiwr yn blanhigyn ymledol, estron. Bydd clystyrau trwchus ohono yn mygu planhigion eraill, gan wthio allan y cymunedau o blanhigion cynhenid, and phan fydd yn cilio yn y gaeaf, bydd yn gadael glannau afonydd gwag sy’n fwy tebygol o gael eu […]

  Mwy
 • Brwydro Jac Y Neidiwr

  Brwydro Jac Y Neidiwr, Llanberis Archebu lle yn hanfodol Dach chi’n byw yn ardal Llanberis? Ymunwch â ni i glirio Jac y neidwr yn eich ardal! Rydym ni’n datblygu ein gwaith clirio Ffromlys Chwarennog llwyddiannus yn y Bala i gydweithio â chymunedau lleol i sicrhau eu bod yn meithrin y profiad a’r wybodaeth ynghylch sut […]

  Mwy
 • Cynnal a Chadw Llwybr Pyg, Y Wyddfa

  Cynnal a Chadw Llwybr Pyg, Y Wyddfa Archebu lle yn hanfodol Bydd dros 500,000 yn mynd i fyny’r Wyddfa bob blwyddyn, felly nid yw’n syndod fod angen cynnal a chadw’r llwybrau troed hyn yn rheolaidd. Helpwch i amddiffyn y mynydd arbennig hwn trwy wneud gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio a mwynhau golygfeydd trawiadol ar […]

  Mwy
 • Gwneud arwyddbyst, Llennyrch

  Gwneud arwyddbyst Archebu lle yn hanfodol Dewch i fwynhau gweithgaredd ymarferol wrth i ni gydweithio â’r Ymddiriedolaeth Coedlannau a Kehoe Countryside i wneud arwyddbyst a gatiau pren hollt. Lleoliad y gweithgaredd fydd Fferm Llennyrch, fferm fynydd Gymreig wych a leolir mewn tirwedd sy’n cynnwys Coetir Celtaidd gwerthfawr sy’n rhan o chwedloniaeth Cymru. Cysylltwch ag Dan […]

  Mwy
 • Cynnal Llwybrau: Watkin/Bylchau Terfyn

  Cynnal a Chadw Llwybr, Watkin/Bylchau Terfyn Archebu lle yn hanfodol Rhan o’n cyfres o ddiwrnodau yn cynorthwyo tîm cynnal llwybrau troed yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Dewiswch rhwng clirio draen llwybr eiconaidd Watkin ar ei hyd, neu helpu i dirlunio nifer o gerrig sarn sydd newydd eu gosod ar y ffordd drosodd i Graflwyn Contact Dan to […]

  Mwy
 • Gwneud Golosg 26/7 + 30/7

  Gwneud Golosg 26/7 + 30/7 Archebu lle yn hanfodol, Bob blwyddyn, bydd y tîm rheoli yn Abergwyngregyn yn prysgoedio’r coetir gwern fel rhan o system gylchdro 10 mlynedd. Mae’r dechneg rheoli coetiroedd hon yn golygu y gall y coetir gwern barhau i ffynnu yn yr ardal. Canlyniad y prysgoedio yw cyflenwad da o goed gwern […]

  Mwy
 • Brwydro Jac Y Neidiwr

  Brwydro Jac Y Neidiwr Archebu lle yn hanfodol, Mae Jac Y Neidiwr yn blanhigyn ymledol, estron. Bydd clystyrau trwchus ohono yn mygu planhigion eraill, gan wthio allan y cymunedau o blanhigion cynhenid, and phan fydd yn cilio yn y gaeaf, bydd yn gadael glannau afonydd gwag sy’n fwy tebygol o gael eu herydu. Rydym wedi […]

  Mwy
 • Codi Waliau Sychion

  Codi Waliau Sychion Archebu lle yn hanfodol, Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael. Gellir gweld y grefft o godi waliau sychion ym mhob cwr o Barc Cenedlaethol Eryri. Fodd bynnag, nid yw’r rhan fwyaf o bobl yn gwybod pa sgiliau sydd eu hangen i godi wal sych sy’n nodweddiadol o arddull y rhanbarth. Ymunwch â […]

  Mwy