Gwelwn ni chi yn yr Eisteddfod!

Gwelwn ni chi yn yr Eisteddfod!

Galwch heibio stondin Cymdeithas Eryri i ymarfer eich Cymraeg gyda’n staff a’n gwirfoddolwyr. Cewch wybod hefyd sut allwch chi helpu i warchod ein Parc Cenedlaethol hyfryd ein hunain, Eryri.

Byddwn ni yna am saith diwrnod yr Eisteddfod yn Llanrwst, o dydd Sadwrn 3ydd Awst tan dydd Sadwrn y 10fed. Bydd yna capiau a chardiau Cymdeithas Eryri ar werth, a’r cyfle i ennill basged llawn pethau neis os rydych chi’n ymaelodi fel aelod yn ystod yr wythnos!

Welwn ni chi yno.

Comments are closed.