Rhag ofn ichi ei golli…

Rhag ofn ichi ei golli…

Ydych chi wedi gwirioni efo harddwch y Carneddau ac yn dymuno dysgu mwy am eu nodweddion ecolegol a daearyddol unigryw?

Wel, dydych chi ddim ar eich pen eich hun. Gyda’r nos ar 29 Hydref 2020, arweiniwyd cynulleidfa ar-lein drwy rinweddau arbennig hyfryd y Carneddau gan Gyfarwyddwr Cymdeithas Eryri, John Harold.

Yn y fersiwn hon sydd wedi ei recordio gallwch ddysgu am rywogaethau llwyfannau’r copaon ac ecosystemau’r twndra yn ogystal â chynefinoedd gwerthfawr y gors lle mae mwsoglau a ffyngau’n arglwyddiaethu, i gyd o’ch cartref clyd eich hun. Gobeithio y bydd y sgwrs hon yn ysbrydoli pobl i ddysgu mwy am y grib ryfeddol hon a’i throedio’n ysgafn. Mewn partneriaeth gyda Chynllun Partneriaeth Tirlun y Carneddau.

Comments are closed.