Penwythnos MaD (Mentro a Dathlu) 2019

Penwythnos MaD (Mentro a Dathlu) 2019

Dydd Gwener 13 – Dydd Sul 15 Medi 2019

Ymunwch â ni am benwythnos llawn gweithgareddau gwirfoddoli yn Eryri gyda gwersylla, cerddoriaeth a bwyd ar Ystâd Craflwyn, ger Beddgelert. Mewn partneriaeth â llwyth o fusnesau a mudiadau lleol. 

Mae croeso i wirfoddolwyr cymryd rhan mewn un, dau neu tri diwrnod y Penwythnos MaD, felly dewch yn llu i wneud eich darn dros Eryri! *MAE COFRESTRU WEDI CAU*

Manylion bob actifedd yma  –  Amserlen y penwythnos yma


Gweithgareddau Gwirfoddoli: Dydd Gwener 13-09-19 
10yb-4yp

 • Casglu sbwriel Y Wyddfa
 • Achub twyni yn Morfa Bychan
 • Clirio Rhododendron yn Nant Gwynant
 • Cynnal llwybrau yn Craflwyn
 • Adfer mawnogydd Blaen y Nant, Migneint

 Cofrestrwch ar lein yma

Gweithgareddau Gwirfoddoli: Dydd Sadwrn 14-09-19 10yb-4yp

 • Clirio Conwydd ac adnabod bryoffytau yn Cors Bodgynydd
 • Clirio Rhododendron yn Nant Gwynant
 • Arwyddion a chreu giatiau yn Llennyrch
 • Casglu Sbwriel yn uchel ar y mynydd, Cwm Clogwyn
 • Cynnal llwybrau yn Craflwyn

 Cofrestrwch ar lein yma

Gweithgareddau Gwirfoddoli: Dydd Sul 15-09-19 10yb-amryw

 • 10yb-12yp: Ysgol goedwig cyfeillgar i deulu, Forest Holidays, Beddgelert
 • 10yb-1yp: Cofnodi coed hynafol Craflwyn
 • 10yb-2yp: Codi sbwriel mewn canŵ yn Llyn Padarn
 • 10yb-3yp: Diwrnod darganfod ymlusgiaid ac amffibiaid yn Gwaith Powdr
 • 10yb-3yp: Cynnal llwybrau yn Craflwyn
 • 10yb-3yp: Clirio Mieri gyda chinio am ddim! Trigonos, Dyffryn Nantlle

Darllenwch am ddigwyddiad llynedd yma.