Cynnal Coed

Cynnal Coed, Betws y Coed

Booking essential,

Ymunwch â ni ar lannau Afon Conwy wrth i ni ymuno â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol am ddiwrnod o reoli tir!

Dros y blynyddoedd diwethaf mae’r Ymddiriedolaeth, ynghyd â chymorth gwirfoddolwyr Cymdeithas Eryri, wedi bod yn plannu amrywiaeth o goed brodorol drwy Ystâd Ysbyty Ifan.

Er gwaethaf eu hymdrechion gorau mae rhai o’r coed hwn bellach dan fygythiad gan blanhigion hynod gystadleuol a goresgynnol. Ymhlith y troseddwyr mae Rhododendron Ponticum, planhigyn anfrodorol o’r Himalaya. Heb ymyrraeth bydd y coed ifanc hyn yn cael eu o’r cystadlu am adnoddau a’u gadael i farw. Gyda’ch help chi gallwn weld y coed brodorol hyn yn ffynnu ac yn tyfu’n uchel gan newid y dirwedd am y gwell am flynyddoedd lawer i ddod.

Cysylltwch ag Dan i gofrestru:
dan@snowdonia-society.org.uk
01286 685498