Plannu Coed

Plannu Coed, Rowen

Archebu lle yn hanfodol,

Cyfle i leihau eich ôl troed carbon a gwneud argraff barhaol am flynyddoedd i ddod wrth i ni ymuno ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri i blannu coed llydanddail brodorol!

Fel llawer o goetiroedd ar draws Ewrop mae ‘Ash dieback’ wedi cael effaith fawr ar y coetir hwn. Bydd y clefyd hwn yn arwain at farwolaeth yr holl goed Onnen o fewn i’r goedwig hon. Er mwyn sicrhau y bydd y coetir hwn yn byw ymlaen, byddwn yn ei blannu gyda rhywogaethau brodorol o goed nad effeithir arnynt gan y clefyd dinistriol hwn!

Contact Dan to register:
dan@snowdonia-society.org.uk
01286 685498