Ffair Hadau Conwy

9yb-4yp, Canol tref Conwy

Galwch yn stondin Cymdeithas Eryri lle byddwn yn gwerthu ystod eang o hadau o’n gardd fywyd gwyllt sy’n gyfeillgar i wenyn yn Nhŷ Hyll, yn ogystal â’r llawlyfr i Dŷ Hyll newydd sbon am 2019.


Mae’r holl elw’n mynd tuag at ein gwaith pwysig yn gwarchod Eryri.