Diwrnod Gwirfoddoli Coetir: Y Gwanwyn

Diwrnod Gwirfoddoli Coetir, Tŷ Hyll

Archebu lle yn hanfodol,

Dewch i ymuno â ni yn Nhŷ Hyll wrth i ni groesawu gwanwyn i mewn!

Mae’r gwanwyn yn amser lle mae bywyd gwyllt yn dod yn fyw a bydd digon o fywyd gwyllt yn cael ei arddangos yn Nhŷ Hyll.

Mae Tŷ Hyll yn adeilad nodedig sy’n sicr yn denu sylw. Rhan o apêl yr ​​adeilad unigryw hwn yw ei leoliad gwych.

Mae’r coetir a’r gerddi sy’n amgylchynu’r tŷ nid yn unig yn apelio ar y llygad ond yn gartref i lu o ffawna a fflora.

Mae’r partïon misol gwaith coetir yn cynnig rhywbeth i bawb sydd â chyfle i brofi rhai o’ch sgiliau ymarferol wrth reoli coetiroedd!

Cysylltwch ag Dan i gofrestru:
dan@snowdonia-society.org.uk
01286 685498