Cynnal Llwybrau

Cynnal Llwybrau

Archebu lle yn hanfodol

Byddwn yn ymuno â thîm llwybrau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i helpu gyda gwaith adfer a chynnal llwybr Cwm Bychan sy’n cysylltu Nant Gwynant â Nantmor. O’r llwybr hyfryd hwn cewch olygfeydd tua’r gogledd dros Nant Gwynant a’r llynnoedd yn ogystal â thua’r de dros y bryniau a Bae Ceredigion. Dewch draw i’n helpu i gynnal y llwybr yn ogystal â mwynhau’r tirlun rhagorol.

Cysylltwch ag Owain i gofrestru:
owain@snowdonia-society.org.uk
01286 685498
498