Casglu gwarchodydd coed

Casglu gwarchodydd coed

09:30 – 15:00, Fferm Llennyrch, Maentwrog

Dewch am ddiwrnod allan yng Nghoed Llennyrch, un o goedwigoedd mwyaf Coed Cadw yng Nghymru!

Ymunwch â ni am ddiwrnod o gasglu gwarchodydd coed. Mae cael gwared ar gardiau coed yn hanfodol i alluogi glasbrennau i ffynnu. Mae casglu’r gwarchodydd coed yn eu hatal rhag dod yn sbwriel a rhag niweidio’r glasbrennau.

Ar y diwrnod, cadwch lygad am adar coetir prin fel y gwybedog brith a’r tingoch!