Clirio Rhododendron

Clirio Rhododendron, Blaenau Ffestiniog

Archebu lle yn hanfodol

Llifiau fwa a loppers ar y parod! Dewch i ymuno â ni wrth i ni fynd i’r afael â’r rhywogaeth ymledol Rhododendron Ponticum, planhigyn ymledol sydd wedi difethaf Eryri ers blynyddoedd lawer!

Dewch i helpu i gadw Eryri’n hynod amrywiol wrth i ni glirio’r planhigyn ac annog bywyd gwyllt brodorol i ffynnu unwaith eto! Ar gyfer y sesiwn hon byddwn yn ymuno â “Y Dref Werdd”, prosiect cymunedol amgylcheddol sydd, ymysg prosiectau eraill, wedi bod yn gweithio’n galed i gael gwared â Bro Ffestiniog o Rhododendron Ponticum ers 2015.

Cysylltwch ag Dan i gofrestru:
dan@snowdonia-society.org.uk
01286 685498