Casglu Sbwriel

Casglu Sbwriel, Ogwen

Archebu lle yn hanfodol

Dewch i’n helpu i gynnal harddwch Dyffryn Ogwen wrth ymuno â’n sesiwn gasglu sbwriel ar ôl y Pasg. Mae Dyffryn Ogwen yn gartref i rai o dirluniau mwyaf adnabyddus Eryri lle ceir mynediad i fynydd Tryfan, y Glyderau, y Carneddau a Chwm Idwal. Fel y gŵyr y rhan fwyaf ohonom, gyda mwy o bobl, daw mwy o sbwriel. Ein nod yw dod â’r tueddiad hwn i ben drwy gasglu sbwriel a hyrwyddo’r ymdrech o’i gasglu, a pheri i bobl feddwl am eu harferion eu hunain. Ymunwch â ni wrth i ni lanhau’r meysydd parcio yn ogystal â glannau Llyn Ogwen.

Cysylltwch ag Owain i gofrestru:
owain@snowdonia-society.org.uk
01286 685498
498